Pohádka o zlém drakovi – vypravování

 

Jméno práce: Pohádka o zlém drakovi

Slohový útvar: Vypravování

Přidal(a): Pavlína Slezáková

 

 

Pohádka o zlém drakovi

Daleko předaleko, dál než je za devatero řekami, horami a kdoví za čím ještě, se nacházelo malé městečko, které i se širokým okolím střežil krutý drak.

Lidé v městečku žili se strachem o budoucnost svých dětí a do městečka přijíždělo spousty šlechetných rytířů, aby draka přemohli a ujali se vlády nad tak překrásnou zemí. Mnoho z nich odešlo se slibem, že lid tohoto nepohodlného vládce zbaví, jenže žádný dosud slib nikdy nesplnil.

I nejstatečnější ze statečných se děsili tak krutého draka až se jednou objevil rytíř Hulk s dalšími chrabrými společníky. Statečně tak sedli do svého bujného železného oře a vydali se tak na cestu z města Brandýs, na tehdejší poměry to bylo velké město.

Jeli pod hvězdami, pod sluncem, putovali pouští i pralesem, jeli větrem i horkem a kolik dobrodružství zažili, není ani možno vypovědět. Ujeli nad 100 kilometrů, když konečně spatřili tu temnou, chladnou pevnost jménem Pohlednička. Byla celá obrostlá stromy s hruškami. Rytíři neváhali a všechny hrušky rázem pod dohledem Hulka z celého okolí zmizely.

Když tu najednou drak šťasten vylezl z pevnosti, vítajíce hosty. Překvapení rytíři se dozvěděli, že drak byl velmi osamocený, a když se jednoho rána probudil, měl pevnost celou zarostlou. Nemohl se dostat ven, lid si znepřátelil a začal působit krutě.

Rytířům se za jejich pomoc bohatě odměnil a nabídl jim pevnost k přespání. I přesto, že byla Pohlednička velmi chladná, neodmítli. Jejich pobyt byl rychle u konce a tak se po 3 krásných dnech vrátili zpět do Brandýsa.

Pokud ještě drak žije, vládne hrdě svému lidu dodnes…

 

Známka: 1 = výborně