Sebevražda – úvaha

 

Jméno práce: Sebevražda

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): hahaivuska

 

 

 

 

Sebevražda
Proč lidé páchají sebevraždy? Mají právo sáhnout si na život? Co je k tomu vede? A copak tady můžou nechat všechny své blízké a jen tak odejít? Tohle je jen z pár z mnoha otázek, které se mi vybaví, když se řekne slovo sebevražda.

Každý z nás nad tím zajisté někdy přemýšlel. Ať už jen o všech těchto otázkách nebo možná i o skutečném plánu o skoncování života. Ať či tak, sebevražda je jedním ze stále trvajících témat, které nemusí člověka nechat klidného. Otázkou vždy zůstává, proč?

Dalo by se říct, že jsme svůj život dostali darem. Darem od své matky. Někteří lidé tímto životem proplují hravě, a dá se říct i šťastně. Na druhé straně jsou ale ti, kteří trpí dlouhodobými psychickými a jinými problémy, pro něž je život přítěž. Tito lidé potom pomýšlejí na smrt. Často je to z mnoha důvodů, mezi něž například patří nešťastná láska, rozpadající se rodina, dluhy, nevyléčitelná nemoc, ztráta blízké osoby, deprese a jiné.

Hodně lidí si asi pokládá otázku, zda-li jsou tyto problémy natolik nezvladatelné, že v mnoha případech končí sebevraždou. Můj názor je, že ano. I když uvážím, že jsme život dostali darem, můj úsudek stejně zůstává, že člověk má právo ukončit své trápení a odejít „někam“, kde mu bude lépe.
Troufám si tvrdit, že je pošetilé, když lidé říkají, jak chápou situaci a pocity těchto lidí, a že by uměli jejich problémy lehce vyřešit. Copak se může někdo vžít do mysli životem zničeného jedince? Jsem zklamaná, když se dozvídám, jak někteří dokážou zlehčovat problémy druhých, aniž by si je sami prožili.
Na druhou stranu beru sebevrahy jako sobce a odsuzuji je. Svůj problém smrtí vyřeší. Ale co ostatní? Co jejich rodina, přátelé a ostatní blízcí? Copak nezvažují následky toho, jak dopadne jejich smrt na ostatní? Nejvíc mě vyvádí z míry sebevrah, který se oběsí na půdě domu, ve kterém bydlí se svými příbuznými, kteří ho posléze najdou visícího. Jak může člověk, který se rozhodl sáhnout si, nejspíš kvůli psychickým problémům na život, ohrozit takřka stejnou věcí svou rodinu? To ho nenapadne, že po jeho nalezení bude mít rodina doživotní následky?

Faktem stejně zůstává, tedy alespoň pro mě, že jsou sebevrazi „stateční“. Ztratí sílu žít a přitom musí nalézt ještě větší sílu. Sílu zemřít. A k tomu vlastní rukou. Jaké to asi je? Jaké to je dát sbohem všem blízkým lidem, všem hezkým i špatným vzpomínkám, všem myšlenkám a přítěžím. Na tuhle otázku asi nechci nikdy najít odpověď. A vlastně myslím, že ani nebudu muset. Já osobně jsem totiž slaboch, který by si na život nesáhl. A hlavně, neopustila bych své blízké, kteří pro mě tolik znamenají.
Dalo by se to jednoduše vystihnout i citátem známého německého filosofa Immanuela Kanta: „Z určitého hlediska je sebevražda řešení, když už ne zbabělé, tak alespoň snadné.“

 

Hodnocení: neuvedeno