Smysl života – úvaha

 

Jméno práce: Smysl života

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Sojka T.

 

 

 

 

Smysl života

Jaký smysl má psaní této slohové práce? Jaký smysl má chodit do školy? V životě se setkáváme se spoustou otázek na, které se snažíme najít odpovědi. Další otázka, která se nabízí, není důležitá jen pro napsání této slohové práce, ale je velmi důležitá pro celou lidskou populaci.  Jaký je smysl života?

Na tuto otázku není jednoduché odpověď, protože každý člověk je originál, každý člověk má tudíž jiný smysl života. Co je pro jednoho důležité může být pro druhého bezvýznamné.  Přesto však mají všichni lidé něco společného. Mají nějaké sny, cíle, potřeby. Chtějí žít lepší život, být úspěšní, přestat kouřit, mít rodinu a tak dále.  Co sto lidí to sto různých snů a cílů pro které lidé žijí, bijí se, jdou za nimi. Podle mého názor smysl života spočívá v hledání cest, které nás mají dovést k cíli. Z mých úvah nadále vyplývá, že je důležité neustále si stanovovat nové cíle, to proto, abychom po dosažení těch starých měli kam kráčet, protože cesta životem vede dál a cesty zpět není. A ten, kdo nemá cíle ztrácí smysl žití.

Odpověď na úvodní otázky je tedy také jasná. Psaní této slohové práce má smysl stejně jako chození do školy, protože po odložení pera a obdržení maturitního vysvědčení budu zase o něco blíž k některým ze svých vysněným cílům.

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.