Sophiina volba – rozbor díla k maturitě (7)

 

Kniha: Sophiina volba

Autor: William Clark Styron

Přidal(a): Dookie

 

 

Historicko- společenský kontext

• 2.pol 20. století

• 1945 konec 2.sv. války

• lidé se snaží vyrovnat s tím co prožili ( hrůza koncentračních táborů, boje na frontě, židovská problematika…)

• Politickými velmocemi se stávají USA a SSSR

• Rozdělují si Evropu na 2 sféry vlivu ( Západní- demokracie a Východní – totalita, komunismus, vliv SSSR)

• problémy rasismu, násilí, drog,…

 

Literatura:

Odraz 2. světové války v Americké literatuře, autor zde líčí drastické zkušenosti hlavní hrdinky s holocaustem.

 

Informace o Autorovi

• * 11.7. 1925 v Bridgeport News ve Virginii

• Významný americký prozaik – představitel tzv. Jižanské prózy

• roku 1942 vstoupil na presbyteriánskou Davidson College a odtud o rok později na Dukeovu univerzitu

• prodělal výcvik u jednotky námořní pěchoty, byl vyslán do války, ale přímé akce se nezůčastnil.

• Po válce se vrátil na Dukeovu univerzitu a absolvoval ji v roce 1947

• Odešel do New Yorku kde krátce pracoval v nakladatelství v McGraw-Hill

• Potě se začal věnovat literární činnosti

• v 50. letech se vydal do Evropy kde v Paříži spoluzakládal časopis The Paris Rewiev

• v roce 1985 se nervově zhroutil a začal se léči z depresí

• zemřel 1.11.2006

 

Díla

• autor ve svých dílech hledá odpovědi na nezodpovězené otázky holocaustu, rasismu a otroctví

• nabízí kritický pohled na válku či náboženský fundamentalismus

• ve jeho románech nacházíme tragický podtón, každý je bolestnou sondou do hloubky duší

• ve svých dílech se zabýval „viditelnými temnotami“ lidských duší, sám se s nimi potýkal

• ve svých dílech se také zabývá otázkou trestu a viny

 

Doznání Nata Turnera:(1967) osud vzdělaného černocha a vůdce černošské vzpoury z roku 1831. Autor se chtěl dobrat pravdy v otázce o alergiích ve vztahu černých a bílých.

• Ulehni v Temnotách:(1951): první román, tématem je tragický rozkladný vliv přežívajícího amerického puritanství na dnešní americkou rodinu.

 

Sophiina Volba 

Psychologický román s autobiografickými prvky

• Vypravěčem příběhu je Stingo

• zabývá se problémem zla a destruktivních sil v lidské psychice, otázkami viny a kolektivní odpovědnostmi za to čeho se člověk na člověku dopustil.

• Společným prvkem jež zasahují osudy hrdinů je RASISMUS

• hloubková analýza nacismu, ukazuje nacismus v osobních perspektivách

• volí si hlavní hrdinku až absurdní svou nenápadností a neprovinilostí

• pokus vtáhnout čtenáře do složitého procesu poznání pravdy

• rozsáhlý rozbor postav a nahlížení do jejich duší

• detailní fakta, která mají čtenáře šokovat

• autor ukazuje že velké viny a zločiny nelze umlčet

• prolínání více časových rovin.

• klíčovým prvkem pro tento román je volba a následný pocit viny.

• Autor zde kromě hlavního tématu kterým je Hrůza Holocaustu řeší také otázky Otrokářství, náboženství nebo sexuality.

 

Postavy

STINGO – přítel Sophie i Nathana, Je vypravěčem a zároveň i aktérem románu – zobrazuje samotného autora, mladý spisovatel, muž s neuspokojenými potřebami, jak fyzickými tak duševními.Je citlivý, dokáže naslouchat, rád poučuje, snílek, idealista, z dětství si nese stejně jako Sophie pocit viny ze smrti matky, má lásku k hudbě.Tajně miluje Sophii

Sophie Zawistovska – mladá ,krásná, inteligentní a velmi citlivá Polka s árijskými rysy, která ač nebyla židovka prožila hrůzy holocaustu z kterého si odnáží pocit viny který ji pronásleduje po celý život a kterou nedokáže přijmout, snadno se sebou nechá manipulovat, má velkou lásku k hudbě, Miluje Nathana.

Nathan Landau – Paranoidní Schizofrenik se závislostí na drogách, je to velice inteligentní a chytrý člověk který by se mohl uživit v kterémkoli oboru, ví toho hodně o medicíně stejně jako o Literatuře.V tom všem mu brání jeho nemoc.Rád o sobě tvrdí že je úspěšným vědcem i když to není pravda. Na jednu stranu je to příjemný, hodný a velmi vtipný člověk, na druhou krutý násilník, stjeně jako Sophie i stingo má rád hudbu.Je zamilován do Sophie.

 

Jazyk díla

• Psáno z pohledu stinga:Ich-Forma, z větší častí je dílo psané hovorovým jazykem, jsou zde cizí slova, jak německé,francouzské i židovské ( Jidiš), vulgarismy, básně a citace z jiných knížek, velmi častá je zde přímá řeč, text členěn do odstavců, kapitol.

 

Stručná charakteristika díla 

Píše se rok 1947 a mladý Jižan Stingo příjíždí do New Yorku, kde si nachází práci v nakladatelství McGraw-Hill.Po Chvilce zjišťuje že to není pro něj to pravé a z místa odchází. Nastěhuje se do penzionu Růžový Palác kde se chystá napsat svůj román.Setkává se zde s mladým mileneckým párem Sophií a Nathanem a téměř ihned se s nimi spřátelí.Do sophie se beznadějně zamiluje.Postupně začíná odhalovat jejich charakter.Setkává se zde s Nathanovými podivnými náladami.Sophie začína Stingovi vyprávět a odhalovat svůj tragický příbeh. Začíná svým dětstvím které prožila v Krakově, vychováná Otcem který nenávidí židy, Jako mladá se vdala, chtěla se věnovat hudbě kterou tak milovala ale plány ji zhatila válka, Její otec je i s jejím manželem zajat a odvezen do koncentračního tábora, kde jsou zabiti.Sophie a její matka jsou převezeni do Varšavy kde se Sophie setkává s odvážnou členkou odboje Wandou, zde nastává její první volba zda se účastní odboje, Sophije odmítne protože nechce ohrozit své 2 děti Jana a Evu. (Je nutno říct že Sophie zpočátku Stingovi některé zásadní věci zatajuje a překrucuje.) Jednoho dne je Sophie přistižena při převozu masa pro svou nemocnou matku. Je zatčena a spolu s Wandou i dětmi převezena do Osvětimi. Pro svou znalost němčiny je přidělena jako sekretářka U Rudolfa Hosse.Sophie se rozhodne Hosse svést aby zachránila svého chlapce Jana. Poslední, ale chronologicky předcházející je volba kterou Sophie vykládá Stingovi až na konci knížky, jenž má za následek hrdinčino celoživotní trauma.Tuhle volbu před ní postaví sadistický německý lékař.Sophie se má rozhodnout které ze svých dětí obětuje, nakonec se rozhodne pro Evu.Tohle rozhodnutí vyvolá v Spohii pocit Viny kterého se nezbaví ani po přestěhování do USA a která pro ni znamení zkázu.Po příjezdu do Ameriky začíná pracovat u dr. Blackstocka.Setkává se s Nathanem, drogově závislím Schizofrenikem.Nathan Sophii miluje ale ve svých náladách ji nadává, bije a odsuzuje za nevěrnost.Spor vyvrcholí když ji Nathan vyhrožuje smrtí. Stingo chce vzít Sophii na svou Farmu kterou mu nabídl jeho Otec. Sophie však pochopí, že už nikdy nebude moci žít normální nepoznamenaný život a rozhodne se vrátit k Nathanovi kterého bezmezně miluje a spolu spáchají sebevraždu.Stingo nachází oba milence ležící mrtvé v posteli.