Psychologický román

literatura

 

Jméno: Psychologický román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Psychologický román je jedním z nejoblíbenějších žánrů moderní literatury, vznikl ve druhé polovině devatenáctého století a dále se rozvíjel po celé dvacáté století. Jeho cílem je zachytit nitro hlavních postav.

 

Základní znaky psychologického románu

Základním tématem psychologického románu je lidské nitro, se všemi jeho složitostmi a stavy. Psychologický román odkrývá lidské myšlenky, svědomí, pohnutky, které člověka vedou k určitému jednání. Často se také zabývá lidskou morálkou, otázkami dobra a zla, viny a trestu či nejrůznějšími patologickými stavy. Postavy v psychologických románech tak bývají hluboce propracované a tyto romány čtenáři umožňují vhled do těchto postav, čtenáři se s nimi mohou ztotožňovat či je naopak odsuzovat, litovat a podobě.

 

Nejvýznamnější psychologické romány a jejich autoři

Za zakladatele moderního psychologického románu je považován ruský spisovatel Fjodor Michajlovič Dostojevskij. Hrdinové jeho románů jsou často postaveni do rozhodující životní situace, kterou jsou nuceni řešit, v knihách se často objevuje vnitřní monolog postav, zároveň zachycuje své postavy v určitém duchovním pohybu, jako osoby, které jsou zmítané vnitřními sváry, které pochybují, snaží se zachytit i to, co se děje v podvědomí postav. Jako hrdiny si často vybírá patologické osobnosti, lidi s duševní poruchou, prostitutky či blouznivce. Jeho stěžejním dílem je Zločin a trest, psychologický román o duševní katastrofě člověka, který se dopustil dvojnásobné vraždy. Tato kriminální zápletka je ale pouze pozadím, na kterém se odkrývá psychologické a mravní drama hlavního hrdiny Raskolnikova. Psychologické romány vznikaly i později, ve druhé polovině dvacátého století si celosvětové uznání získal román Sophiina volba Williama Styrona, který ukazuje vliv druhé světové války na psychiku ženy, která byla postavena před životní volbu.

I v české literatuře vzniklo mnoho velmi kvalitních psychologických románů, například ve třicátých letech dvacátého století byla významnou autorkou psychologických románů Jarmila Glazarová. Její nejvýznamnější dílo nese symbolický název Vlčí jáma a popisuje vztahy v nerovném manželství dvou povahově odlišných lidí, ukazuje, jak nerovné manželství ničí lidi v něm. Dalšími tématy jsou obtěžující láska, obětování se pro druhé, milostný trojúhelník, citový vztah mezi otčímem a jeho schovankou. Velmi působivý je i psychologický román spisovatele Jaroslava Havlíčka s názvem Neviditelný.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.