Stavovské divadlo

divadla

 

Jméno: Stavovské divadlo

Zařazení: Divadla

Přidal(a): Káťa M.

 

Základní informace

 • pražské divadlo
 • sídlí na Ovocném trhu na Starém Městě
 • budova divadla byla postavena na popud hraběte Františka Antonína Nostice-Rienecka
 • stavitel: Anton Haffenecker
 • v repertoáru divadla je činohra, opera i balet
 • Miloš Forman zde natáčel některé scény filmu Amadeus
 • Stavovské divadlo je národní kulturní památkou

 

Historie divadla

 • položení základního kamene: 7. června 1781
 • slavnostně otevřeno 21. dubna 1783 představením Emilia Galotti
 • původní název divadla: Hraběcí Nosticovo divadlo
 • 20. 1. 1785 – první české představení Odběhlec z lásky synovské (Gottlieb Stefanie ml.)
 • v roce 1787 v divadle vystoupil Mozart – dirigoval zde Figarovu svatbu, pro Pražany dokonce napsal operu Don Giovanni a v divadle se konala i jeho světová premiéra
 • rok 1799 – divadlo odkoupili čeští stavové a přejmenovali ho na Nosticovo divadlo na Stavovské
 • 1806 – ředitelem a režisérem divadla se stal Jan Karel Liebich, po jeho smrti tuto úlohu přebrala jeho žena Johanna
 • 1824-1834 byl ředitelem divadla Jan Nepomuk Štěpánek, který začínal jako ochotník, později hry sám psal i režíroval
 • 2. února 1826 – premiéra první české opery Dráteník (František Škroup)
 • 1828 – během prosince proběhlo v divadle šest koncertů houslového virtuosa Paganiniho
 • 21. prosince 1834 – premiéra Fidlovačky (J. K. Tyl) – poprvé zazněla budoucí česká hymna Kde domov můj?
 • 1862 – divadlo přejmenováno na Královské zemské německé divadlo – mělo i německý soubor
 • v září roku 1918 uzavřel Leopold Kramer (intendant) s německým souborem nájemní smlouvu na deset let, roku 1920 ale budovu obsadil rozlobený český dav a předal ji Klubu sólistů Národního divadla
 • 1. prosince 1920 bylo divadlo převedeno do správy Národního divadla a dostalo svůj nynější název – Stavovské
 • po druhé světové válce v roce 1945 byl provoz divadla zahájen představením Lucerna (Alois Jirásek)
 • roku 1949 bylo divadlo přejmenováno na Tylovo divadlo
 • 1983 -1991 probíhala generální rekonstrukce
 • 12. října 1991 se konalo slavnostní znovuotevření hrou Sbohem, Sokrate (Josef Topol)
 • od roku 1991 má divadlo opět název Stavovské divadlo