Stížnost na hluk (administrativní styl)

rozbor

 

Téma: Hluk z hřebíkárny

Slohový útvar: Stížnost (úřední dopis)

Přidal(a): Ondřej

 

 

Mgr. Prokop Buben

Malinová 11

177 00 Kocourkov

 

Obecní úřad Kocourkov

Černobílé nám. 778

177 00 Kocourkov

V Kocourkově 8. 11. 2020

Stížnost na hluk související s nově postavenou hřebíkárnou

 

Vážení,

tímto dopisem bych chtěl vyjádřit svoji nespokojenost s hlukem pocházejícím z nově postavené hřebíkárny na konci ulice Malinová. Jmenuji se Prokop Buben a ve svém domě (rovněž v ulici Malinová) provozuji psychologickou kliniku.

Každý den kolem šesté hodiny ranní mě probouzí řinčení hřebíků, plechů a železných tyčí pocházející z výše zmíněné hřebíkárny a tento hluk ustává až v pozdních hodinách. A to i o víkendech. Skoro až bizarní jsou nákladní auta, která přijíždí do továrny každou středu krátce před půlnocí. Zaměstnanci továrny do nich s absolutně nulovým ohledem na noční klid naloží krabice s novými hřebíky a nákladní auta pak zase odjedou. Ke stávající situaci negativně přispívá také stav komunikace vedoucí kolem mého domu, který dosavadní hluk každého plně naloženého nákladního auto ještě zvyšuje.

Jsem psycholog. Frustrovaní klienti ke mě docházejí každý den a poslední, co potřebují, je hluk. Někteří z nich mi dokonce naznačují, že pokud to tak půjde dál, přestanou ke mně chodit a najdou si jiného psychologa. Tento problém je tedy kritický i pro moji živnost.

 

Žádám Vás proto, abyste v této věci učinili následující kroky:

  1. přezkoumali, zda nedochází k porušování nočního klidu;
  2. kontaktovali majitele hřebíkárny s prosbou o omezení množství nákladních aut v nočních hodinách, které jezdí z továrny a do továrny;
  3. věnovali pozornost současnému stavu komunikace v ulici Malinová a sjednali nápravu.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení.

 

S pozdravem

Prokop Buben

 

Hodnocení: 1 = výborně