Thomas More – životopis

literatura

 

Jméno: Thomas More

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Anglický spisovatel, právník a politik, který žil na přelomu patnáctého a šestnáctého století a byl považován za jednu z nejvzdělanějších osobností své doby. Katolickou církví byl prohlášen za svatého, je považován za patrona právníků a politiků. Jeho nejvýznamnějším dílem je spis Utopie.

 

Život

Thomas More se narodil 7. února 1478. Byl synem soudce a dostalo se mu velmi kvalitního vzdělání. Na univerzitě v Oxfordu studoval latinu a řečtinu a na univerzitě Lincoln’s Inn práva. Po úspěšném ukončení studií se stal velmi vyhledávaným a slavným právníkem a roku 1504 se stal i členem anglického parlamentu.

Jeho osobní život nebyl ale příliš šťastný. Ve svých dvaceti šesti letech se oženil s Joanou Coltovou a během krátké doby se stal otcem čtyř dětí, tří dcer a jednoho syna. Jeho žena však po šesti letech od svatby zemřela, a Thomas More se tak po nějaké době oženil znovu, vzal si o několik let starší Alici Middletonovou.

Poté, co se stal členem parlamentu, začala postupně růst i jeho politická kariéra. Nejprve se stal jedním ze dvou londýnských podšerifů a v této funkci si ho všiml král Jindřich VIII. V roce 1517 tak Thomas More nastupuje do královských služeb a stává se tajemníkem a také osobním poradcem Jindřicha VIII., který dobře věděl, o Moreových skvělých diplomatických a intelektuálních schopnostech. Později králi pomohl sepsat spis s názvem Obrana sedmi svátostí proti reformátorovi Martinu Lutherovi, za nějž Jindřich VIII. dostal od papeže titul „obránce víry“, a Thomas More se tak stal slavným po celé Evropě. Později se stal Thomas More dokonce lordem kancléřem.

Ve funkci lorda kancléře se More významně podílel na pronásledování protestantů a reformátorů. Dobrý vztah s králem ale nakonec skončil, když se Jindřich VII. dosadil do čela anglické církve, a vytvořil tak anglikánskou církev. Thomas More po tomto činu v roce 1632 z funkce lorda kancléře odstoupil. K celkovému vyhrocení situace mezi Thomase Morem a Jindřichem VIII. došlo v roce 1534, kdy Thomas More odmítl uznat Zákon o následnictví, který uznal legitimitu potomku Jindřicha VIII. s Annou Boleynovou. Po tomto svém odmítnutí byl Thomas More zatčen a uvězněn v Toweru. Následně byl v podivném procesu odsouzen k trestu smrti za zradu a 6. července roku 1535 popraven.

Jeho hlava byla pak celý měsíc pro výstrahu vystavena na London Bridge. Celá Evropa byla Moreovou popravou znechucena a vyjadřovala svůj nesouhlas. Na konci 19. století byl Thomas More nejprve blahořečen a v roce 1935 svatořečen.

 

Dílo

Utopie

Nejvýznamnější a nejznámější dílo Thomase Mora, které vyšlo v roce 1516, je prvním ze série středověkých děl, která se odehrávají ve vysněné ideální společnosti. Název, který Thomas More svému dílu dal, Utopie, vychází z řečtiny a znamená „nikde“ nebo také „na místě, které neexistuje“, a stal se označením pro celý nový literární žánr.

Děj knihy se odehrává na vymyšleném ostrově Utopia, který má podobný tvar jako Velká Británie a počet měst, která se na ostrově nacházejí – padesát čtyři, byl shodný s počtem hrabství v tehdejší Anglii. Děj vypráví námořník Rafael Hythlodaios, který během svých plaveb po moři na Utopii strávil poměrně velké množství času, a poznal tak detailně zdejší život, zvláštní státní zřízení i fungování tamní společnosti. Kniha ale není jen popisem tohoto nového ideálního státního zřízení, ve kterém neexistuje soukromé vlastnictví a vše patří všem, obyvatelé společně pracují a žijí, ale zároveň je i kritikou tehdejších evropských státních zřízení a potažmo celé společnosti. Tomu odpovídají i dvě části, na které je kniha rozdělena, pojmenované Kritika společnosti a O ideálním státě. Později se objevily názory, že Thomas More tímto dílem vlastně dal vzniknout myšlence komunismu, neboť některé principy, na kterých je společnost na ostrově Utopie založena, s komunismem úzce souvisejí. Utopie Thomase Mora se stala inspirací i pro další autory, kteří napsali podobná utopistická díla, například pro Tommase Campanellu a jeho dílo O slunečním státě či pro Atlantidu Francise Bacona.

Obrana sedmi svátostí

Spis, který Thomas More napsal společně s králem Jindřichem VII., ve kterém se král stavěl odmítavě k reformaci církve a myšlenkám protestantismu, které se v Anglii začaly projevovat. Král Jindřich VIII. později za tento spis od papeže Lva X. dostal titul „obránce víry“.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.