Trest smrti – ano či ne? – esej

 

Jméno práce: Trest smrti – ano či ne?

Slohový útvar: Esej

Přidal(a): Kateřina Burjánková

 

 

 

Trest smrti – ano/ne?

Má stát právo na to, aby odebral člověku život? To je otázka, která mě provázela v průběhu tvorby mé maturitní práce. Nebyla jsem si zprva jistá, jestli jsem pro trest smrti nebo proti. Teď už to vím.

Setkala jsem se s několika argumenty jak pro, tak proti. Argumenty pro jsou vskutku zajímavé, takže bych o nich ráda napsala. Zaprvé argument odstrašení. Proč by měl stát někoho strašit? Vraždy se nejčastěji páchají v afektu, nebo ne? A když už je někdo přesvědčený o tom, že chce někoho usmrtit, neplánuje, že by byl dopaden. Tak jaké pak odstrašení? Představte si, že jste agresivní, výbušný a s někým se hádáte, popadnete nůž, protože chcete protivníka bodnout. Jasně vidím, co vás určitě nenapadne: „Co když mě popraví? Hm. Tak toho radši nechám.“, a položíte nůž. Zadruhé odplata. Mortikalisté tvrdí, že násilníci, vrazi si zaslouží trest smrti. Takže když někdo někoho zabije, my zabijeme jeho. Dává to smysl? Snižovat se na úroveň zločince? A pak, nedostává se situace do smyčky? Zatřetí argument o ochraně společnosti. Tento argument vlastně říká: „Zabijme ho, kdyby náhodou chtěl znova zabít.“, jenže nikdo přece nevidí do budoucnosti, a nemůže s jistotou říct, že by trestanec znovu podobný čin spáchal. Začtvrté ekonomický argument. Tento argument mi přijde jako špatná legrace. Mortikalisté říkají, že trest smrti pomáhá ekonomice tím, že redukuje obsazení věznic. Je sice pravda, že kvůli trestu smrti mohou mít věznice volnější místa, avšak to nemusí napomáhat ekonomice. Je možné, že věznění ekonomiku zatěžuje více, neznamená však, že trest smrti nikoli, je totiž také finančně náročný. A hlavně, bavíme se o lidském životě. Nemyslím si, že by měl „výhodnější obchod“ mít takovýto vliv na život člověka.

Některé argumenty proti trestu smrti vyplývají právě ze samých chyb argumentů pro trest smrti. Chtěla bych však zmínit jeden důvod, proč být proti trestu smrti. Jedním je argument neodvolatelnosti. Jasně. Justiční omyly se stávají, policie může občas selhat, někdy se dokonce může člověk přiznat k něčemu, co nespáchal. V tomto případě justice velmi selhává. Když se zjistí, že byl popraven nesprávný člověk, jak chcete nastolit spravedlnost, když smrt nejde zvrátit? Takové chybování musí být schopné nápravy, jenže v případě trestu smrti to není možné. Když je člověk neprávem ve vězení a najde se pravý viník, je zkrátka člověk propuštěn a je mu poskytnuta náhrada za uplynulý čas ve vězení. V případě absolutního trestu to skutečně nelze.

Díky výzkumu k maturitní práci, které píšu, jsem zaujala názor, že trest smrti je špatný. Jednak z toho důvodu, že každý člověk má právo na život, i když ho odepře druhým, pak proto, že nikdy není nic jisté. Kdykoliv se může stát, že nejsou věci tak, jak se zdají. Proto si myslím, že by nikdo neměl o takovémto riziku rozhodovat. Doufám, že ve světě trest smrti úplně vymizí. Protože jak můžeme mluvit o lidech, kteří jsou schopni popravovat, jako o lidech vzdělaných a moderních, když se snižují na úroveň vrahů?

 

Hodnocení: neuvedeno