Umění milovat – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Umění milovat

Autor:  Publius Ovidus Naso

Přidal(a): Eliška

 

 

 

 

Lásky

Listy milostné

Umění milovat

Jak léčit lásku

 

Literární druh: lyricko-epický

Žánr: milostná poezie
Roku 1 př.n.l. – 1 n.l. v Římě

 

Postavy děje:

Básník v knize občas zmiňuje i sám sebe, dále svou milenku Korinnu (v části Lásky), římské bohy – Venuši, Amora, Vulkána,..

Ale také slavné osoby jiných národů – Parida, Helenu, Sapfó,..

 

Kniha Lásky pojednává především o autorovi samotném a jeho vztahu k jeho milence Korinně. Popisuje prosby u jejího strážce, aby ho propustil k ní, dále situaci, kdy ji podvedl a kdy podvedla ona jeho, také dokonce to, jak jí fyzicky ublížil.

 

Druhá část Listy milostné se skládá z dopisů psaných ženě svému muži/milenci anebo naopak, výjimečně se také objevují vzájemné dopisy. Na konci se většinou odesílatel zmiňuje o sebevraždě, ke které je buď donucen, nebo se chce zabít kvůli nešťastné lásce způsobené zpravidla adresátem. Nejvíce se mi líbil jeden ze šťastnějších dopisů Leandros Héře – Héró Leandrovi. Jejich láska byla vzájemná, však musela být tajena, a tak se scházeli tajně. V dopisu se Leandros zmiňuje o obtížnosti cesty k Héře, kvůli rozbouřenému moři. Héró ho prosí, aby počkal, až se moře uklidní, jelikož měla špatnou vizi a má o něj strach. V poznámkách autora se dozvídáme, že se nakonec Leandros ve vodách utopí. Héró tak skáče z věže do moře a umírá také.

 

Samotné umění milovat je rozděleno na 3 části a to na:

  • Kniha I – Kde hledat ženy a jak si je trvale získat
  • Kniha II – Rady mužům, jak si lásku udržet
  • Kniha III – Rady ženám

 

Kniha I udává a popisuje místa, na kterých lze ženy najít, například v cirkusu, tam se prý ženy chodí dívat na koně. Lze se jich dotýkat s výmluvou na málo prostoru, autor dále radí, že se má muž starat o její pohodlí a podobně. Radou na trvalé získání je pak třeba ‚Buď výmluvný!‘, čímž myslí, ať ženě lichotí a je dobrým řečníkem.

Kniha II má za úkol udělat z mužů svůdníky. Ovidius především radí, co přesně dělat a čemu se vyvarovat. Například péče o sebe i o ni, ať nešpehuje, nevytýká chyby atp.

Kniha III, prý aby to ženám nebylo líto, radí, jak si získat náklonnost mužů. Součástí je samozřejmě péče o ženský zevnějšek, zkrášlující prostředky, ale také autor radí, jak se smát, a že je třeba naučit se plakat.

 

Poslední částí je pak Jak léčit lásku, kde jsou rady i jak se vyvarovat zamilování, ale hlavně, jak si bývalého/bývalou zprotivit. Například práce, cestování, lov, vyhýbat se divadlu, tanci, zprotivit si dotyčnou osobu, srovnávat s ostatními, zničit vzpomínky, a také třeba mít dvě najednou.

 

Vlastní názor:

V části Lásky mi autor přišel velice nesympatický, už vůči násilí, které použil na svou přítelkyni, dále kvůli podvádění a podobně. Kniha sama o sobě mi moc nedala, dozvěděla jsem se jen věci, podle kterých bych se nikdy neřídila, anebo věci, o kterých jsem věděla už dávno. Pohled básníka na mnohé věci mi přišel absurdní a hrubí. Na druhou stranu opravdu obdivuji jeho básnický talent. No vlastně… talent překladatele.

Další podobné materiály na webu: