Velký Gatsby – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Velký Gatsby

Autor: Francis Scott Fitzgerald

Přidal(a): Thea

 

 

Velký Gatsby (The Great Gatsby), 1925

Obecná charakteristika

Román Velký Gatsby je epickou prózou a skládá se z devíti kapitol. Je typickým zástupcem jazzového věku.

 

Organizace jazykových prostředků

Autorův jazyk je velmi barvitý a bohatý, často se objevují různá přirovnání. Text působí elegantně a vyváženě. I ve vypjatých situacích mluví postavy spisovně, což do určité míry podtrhuje jejich snobizmus a pokrytectví. Velkou pozornost věnuje Fitzgerald popisům (zejména Gatsbyho majetku a jeho večírků).

 

Vypravěč, kompozice

Příběh je vyprávěn v ich formě Nickem Carrawayem, který je jednou z postav, ale do děje moc nezasahuje. Je spíš zprostředkovatelem událostí a zároveň prostředníkem mezi postavami. Pokud nebyl něčeho sám svědkem, tak se o tom dozvídáme později, ale kompozice je jinak chronologická.

 

Postavy

Hlavní postavou je pašerák alkoholu Jay Gatsby. Jeho minulost ani zdroj peněz ale nikdo nezná. Před odchodem do války poznal Daisy a od té doby ji miluje.

Nick Carraway odjel na východní pobřeží, aby se naučil obchodovat na burze. Je bratrancem Daisy a jejího manžela Toma zná z univerzity.

Daisy je krásná a půvabná, ale pokrytecká. Nejvíc ze všeho si váží svého luxusního životního standardu. Po Gatsbyho odjezdu se vdala za Toma.

Tom je arogantní a stejný jako jeho žena. Má milenku Myrtle, která si myslí, že se vezmou, ale Tom nechce ve svém životě ve skutečnosti nic měnit. Jeho sebejistota zmizí až ve chvíli, kdy zjistí, že o jeho ženu má zájem jiný muž.

Myrtle Wilsonová je ženou majitele čerpací stanice. Ve chvíli, kdy má u sebe svého bohatého milence a jeho peníze, se ale chová, jakoby patřila do nějakého starého aristokratického rodu.

 

Děj

Gatsby pořádá velkolepé večírky, protože doufá, že na jeden z nich jednou Daisy dorazí. Celý svůj majetek nashromáždil kvůli ní a bylo mu jedno, jak toho dosáhne. Když zjistí, že Nick Daisy zná, poprosí ho, aby zprostředkoval jejich setkání. Daisy je nejprve v rozpacích z toho, že Gatsbyho opět vidí, ale potom ji uchvátí hlavně jeho majetek.

Po konfrontaci Toma s Gatsbym přejede Daisy nešťastnou náhodou v Gatsbyho autě Myrtle. Gatsby je rozhodnutý vzít vinu na sebe a Daisy souhlasí.

Příští den dorazí k Tomovu domu vztekem šílený Wilson. Neví o tom, že milencem jeho ženy byl právě Tom. Ten zase neví, že ve skutečnosti řídila Daisy a pošle Wilsona na Gatsbyho. Potom s Daisy odjíždí neznámo kam. Wilson zastřelí Gatsbyho a potom sebe.

Na Gatsbyho večírky chodily stovky lidí, ale najednou jakoby ho nikdo neznal. Nick se tak nakonec stává jeho jediným přítelem. Na Gatsbyho pohřeb dorazí včetně Nicka a Gatsbyho otce jen tři lidé. Nick poté odjíždí znechucen zpět na Středozápad.

 

Prostor a čas

Celý děj se odehrává na Long Islandu a v New Yorku v roce 1922.

 

Význam sdělení (hlavní myšlenka)

Hlavními motivy jsou nehynoucí touha po dosažení snu a deziluze. Gatsby měl majetek, ale jeho jediným snem byla Daisy, kterou si ve své mysli zidealizoval. Upjal k ní veškeré naděje a byl pro ni schopný udělat cokoli. Ale ve společnosti, která touží jen po bohatství a není schopna hlubších citů, nemohl svého snu nikdy dosáhnout.

 

Společensko-historické pozadí

Fitzgerald byl jedním z autorů ztracené generace. Velký Gatsby vznikl v bouřlivé době hospodářské prosperity, která měla zároveň na svědomí úpadek morálních hodnot. V jazzovém věku hrál samozřejmě velkou úlohu jazz. Fitzgerald jazz miloval a považoval ho za projev životního stylu. Mnoho jeho současníků bylo ovlivněno 1. SV stejně jako on. A někteří zase stejně jako on kritizovali pojetí „amerického snu“ (např. J. Dos Passos v trilogii USA).  Přímo na Fitzgeralda také navázala další generace amerických romanopisců (např. N. Mailer – Americký sen, 1965).

 

Autor

F. S. Fitzgerald byl dobrovolníkem v 1. SV. Poté se oženil se Zeldou Sayrovou a díky tomu se dostal do bohaté rodiny. Jejich svatební cesta se proměnila v „největší flám 20. let“. U Zeldy se ale později projevilo psychické onemocnění a Fitzgerald začal mít problémy s alkoholem. Nějakou dobu žil v Evropě a ke konci svého života psal scénáře pro Hollywood. 1. SV, život se Zeldou a jazzový věk sám o sobě byl zajisté dostatečnou inspirací pro jeho díla. Postava Jay Gatsbyho se do určité míry prolíná s Fitzgeraldem samotným.

Právě Velký Gatsby je dnes považován za vrcholné Fitzgeraldovo dílo. Mezi jeho další díla patří prvotina Na prahu ráje (1920), román Krásní a prokletí (1921), Něžná je noc (1934) nebo nedokončený Poslední magnát (1941).

 

Inspirace dílem

Velký Gatsby byl několikrát zfilmován. Nejnovější interpretace tohoto díla byla natočena roku 2012 režisérem B. Luhrmannem.

 

Literární kritika

Román Velký Gatsby byl v době 2. SV a v období hospodářské krize zapomenut, ale v 50. Letech vyšlo jeho další vydání a zaznamenal velký úspěch. Postupně se stal povinnou četbou na školách a univerzitách. Je považován za jeden z nejvýznamnějších románů 20. století.

Další podobné materiály na webu: