Přirovnání

 

 Jméno: Přirovnání

 Přidal(a): Lucie

 

 

Přirovnání se používá nejen v mluveném slově, ale také v literatuře. Díky němu je pak čtení záživnější a lepší. Jde o nahrazení pouhého konstatování za přirovnání k něčemu, co je všeobecně známé.

 

Příklady:

 • Je chytrý jako liška
 • Sluší mu to, jako psovi uši
 • Je bílý jako stěna

 

Patří mezi tropy a na rozdíl od metafory se u něj používá spojení „ jako“. Mnoho lidí si rozdíl plete. Pro příklad lze uvést přirovnání:“ Jsi žirafa.“  A metaforu: „Jsi vysoký jako žirafa“.

 

U přirovnání můžeme rozlišovat tři prvky a to:

 • Comparandum, to znamená, to, co se přirovnává
 • Comparatum, to k čemu se přirovnává
 • Tertium comparationis, což znamená, že přirovnání nese prvky obojí

 

Bylo zmíněno, že přirovnání patří mezi tropy. Tropy celkově značí obrazná pojmenování. Něco přirovnáváme k něčemu. Mezi další tropy patří hyperbola nebo metafora a další.

Co se týče přirovnání, tak často mají zesílený význam. Ve vyjádření“ pálí to jako oheň“ můžeme pozorovat značnou nadsázku. Když se spálíme, tak to samozřejmě bolí, nicméně, určitě ne tak moc. Některá přirovnání mohou být také neurčitá. V případě „ rýma jako hrom“, si lze přirovnání vysvětlit tím, že je hlučná, ale také silná, jako je hrom v případě bouřky. Některé výrazy také ztrácejí na významu a jsou používána jen jako důraz. Pro příklad lze uvést výraz „ jako prase“. K tomu lze dosadit v podstatě cokoliv. „ Velký jako práce, rýma jako práce atd.“

 

U přirovnání můžeme také používat i jiné předložky než „jako“. Například:

 • „Má se hůře než pes“
 • „ Má sílu za dva“

 

Na internetu najdete k dispozici slovník českých přirovnání., můžete se tak podívat na nejznámější česká přirovnání a zároveň si lze obohatit slovní zásobu těmi, které ještě neznáte. Český jazyk je tak krásný, že lze nalézt i vtipná přirovnání. Jedná se například o:

 • „ Je taková zima, že by nastydl i lední medvěd“
 • „Čumí jako bacil do lékárny“
 • „Je nervózní jak sáňky v létě“
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.