Význam vzdělání – úvaha

 

Jméno práce: Význam vzdělání

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Machova

 

Obsah:

Úvod

– Vzdělání je mocné

Stať:

– Jaké si vybrat vzdělání?

– Je vzdělání důležité?

– Vzdělání pro systém- absurdní

Závěr:

– Vzdělání je investice do budoucna

– Citát

 

Význam vzdělání

Když se ohlédnu zpět, uvědomím si, že studium a jeho význam pro mě, se léty dost změnil. Vzdělání je mocné, o tom není pochyb. To se nám snaží vtlouct do hlavy od chvíle, kdy se narodíme, ale člověk si to začne uvědomovat až později. Na prvním stupni základní školy to pomalu vstřebáváme, ale stále školu bereme jako povinnost a až postupem času si začínáme uvědomovat, proč je pro nás důležité se vzdělávat a jaký to může mít dopad na naši budoucnost.

 

Je to ve své podstatě celkem jednoduché. Pokud chceme být učitelem, víme, že musíme mít pedagogické vzdělání a pokud chceme být právníkem je k tomu nutné mít právnické vzdělání apod.

V České republice vychází systém vzdělávání ze školského zákona a vymezuje proces postupného získávání kvalifikace. Podle mě celkem zdařilý způsob, chceme-li naše poznatky a vědomosti předat dál je nutné se zdokonalovat a rozvíjet.

Vzdělání je tedy důležité. Ale jaké? Pokud zvolíme všeobecné vzdělání, umíme všechno, ale nic pořádně. Můžeme také studovat celý život jen jeden vědní obor, to je zřejmě nejlepší způsob jak se stát kapacitou v daném oboru. Ale stačí to? Někomu určitě ano, ale podle mého názoru je nejlepší cesta spojení všeobecného vzdělání s postupnou specializací ve vybraném oboru. Člověk tak získá potřebné všeobecné znalosti a zároveň hlubší znalosti v oboru.

Je však nutné vždy chodit do nějakého vzdělávacího zařízení?

Jelikož jsme různí, tak právě díky tomuto systému školství je celkem dobře rozeznatelné, kdo je a kdo není studijní typ. To, že někdo není studijně nadaný, ale přece neznamená, že je podřadný. Jako by označení, „bez vzdělání“ vyvolalo v každém tisíce otázek, odpovědí a škatulek typu: lempl, flákač, k ničemu, nic neumí, nic neví atd. Lidé se pak mohou cítit méněcenně a přitom k tomu není v mnoha případech důvod, nemluvě o tom, že mnohdy jen zasáhl osud a prostě studovat nemohli.

Co je podle mého názoru špatné je pohled na ty, kteří nedosáhli určitého stupně vzdělání. Ve svém životě jsem se s tím setkala mnohokrát. Mám pocit, že příliš škatulkujeme lidi podle toho, jakou mají školu nebo titul. A to, co je ještě horší, je, že se dnes bez nějakého stupně vzdělání takřka neobejdete. Je totiž velmi málo firem nebo společností, které opravdu zajímá co ve vás je. To prvotní je, jakou máte školu a až po té, zdali jste schopní. Podle mě by to mělo být přesně naopak. „Nejprve ukaž, co umíš a pak nás bude zajímat diplom.“

Není neobvyklé, když potkáte člověka, který studuje jen proto, že byl k tomu donucen systémem nebo rodiči. Jedna má velmi dobrá kamarádka studovala řadu let gymnázium, a pak vysokou školu múzických umění. Studium dokončila jen kvůli své mamince. Nyní je několik let doma a hudební nástroje ji vůbec nezajímají, plně se věnuje hospodářství a chovu dobytka a je v tom naprosto jedinečná. No, není to absurdní?

Na druhou stranu já, dokončuji si vzdělání, abych mohla říct, „ano mám maturitu“. Se svou šestnáctiletou praxí a tím, co jsem ve svém životě dokázala, bych si mohla myslet, že to je vizitka toho co umím, takže vizitka vzdělanosti, ale dle systému tomu tak není.

Primární stupeň vzdělanosti je u nás v České republice povinný. Což je bezesporu v pořádku. Prvotní chyba v systému je ale ta, že nás tlačí k něčemu co mnohdy ani nechceme. Vede nás k tomu, že pokud nemáš patřičné vzdělání, nemůžeš dělat to či ono. Bezesporu jsou obory, bez nichž by se určité vzdělání neobešlo. Obávám se ale, že problém dnešního světa je takový, že všichni chtějí studovat, jelikož se domnívají, že budou mít díky tomu lepší pracovní podmínky a na druhou stranu téměř zanikají klasické obory a řemesla. Špatná propagace klasických řemesel vede ke zjištění, že obyčejný zedník vás v praxi stojí víc než právník.

 

Nevěřím tedy pravidlu, že bez vzdělání to nikam nedotáhnete, protože ani se vzděláním nemáte žádnou jistotu. Záleží na píli, trochu na štěstí, osobnosti jedince a sebezdokonalování a na mnoha dalších aspektech. I přes všechny své dosavadní zkušenosti si však myslím, že vzdělání by mělo být pro současného mladého člověka nezbytností.  Je to investice pro budoucí život, kterou je lépe nezanedbat. Studium by však mělo především bavit, což úzce souvisí s potřebnou motivací. Jako prvotní by se měl student především učit tomu, jak se správně učit a jak nejlépe získané informace využít. Výuka by měla především rozvíjet přirozenou inteligenci, „selský rozum“.

 

 „Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život.“

Gabriel Laub