William Blake – životopis

literatura

 

Jméno: William Blake

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Tento anglický básník, rytec a malíř byl odvážný jak ve svých myšlenkách, tak také v umění, kombinoval poetický a obrazový génius, aby prozkoumal důležité otázky v politice, náboženství a psychologii.

 

Život

William Blake se narodil 28. listopadu 1757 v Londýně, byl druhým synem obchodníka s punčochovým zbožím (celkem třetím dítětem). Zemřel 12. srpna 1827 v londýnské čtvrti zvané Soho. Až na několik let v Sussexu strávil celý svůj život v Londýně. Jeho ulice a jejich jména ve svých spisech převzaly duchovní symboliku, stejně jako místní jména Svaté země ve spisech biblických proroků, které Blake vždy považoval za své duchovní předky.

V 10 letech začal navštěvovat školu kreslení; ve 14 on začal sedmileté učňovství – měl se stát rytcem. Po dosažení 21 let začal studovat na Královské akademii umění, kde si vytvořil násilnou nechuť k akademickým kánonům excelence v umění.

V srpnu 1782 se oženil s Catherine Boucherovou, která se do něj zamilovala na první pohled. Naučil ji číst a psát a později se stala jeho cenným asistentem. I když se v tomto manželství vyskytly určité problémy, Cantherine byla oddaná a milující manželka.

Už jako teenager začal psát básně, které často skládal do melodické kompozice. Ve věku 26 let mu byla vytištěna první básnická sbírka. V roce 1784 zemřel básníkův otec, tak se Blake rozhodl, že společně se svým partnerem zřídí tiskárnu vedle rodinného punčochového obchodu. O několik let později, v roce 1787 umírá jeho milovaný mladší bratr a žák Robert; poté William tvrdil, že s ním Robert komunikoval ve vizích a vedl ho. Prý to byl Robert, který ho inspiroval novou metodou osvětleného leptání, která měla být nástrojem šíření jeho básní. Slova, design, nebo kombinace obou byla nakreslena v opačném směru na talíři pokrytém látkou odolnou vůči kyselinám; poté byla použita korozivní látka. Z těchto leptaných desek byly vytištěny stránky a později ručně zbarveny. S výjimkou první básnické sbírky takto byly otištěny všechny jeho ostatní sbírky.

 

Dílo

Poetical Sketches

Jedná se o první básnickou sbírku, která byla tomuto autorovi v roce 1777 vytištěna. Zasloužil se o to reverend a paní Mathewová, která řídila kulturní salon a patřila mezi autorovy patrony.  Tento svazek byl jediným dílem autorovy poetické práce, který se objevil se v konvenční tištěné formě; spisovatel později vynalezl a cvičil novou metodu.

An Island in the Moon

Tato básnická sbírka pochází z roku 1784.

Písně nevinnosti

Básně vznikaly po roce 1787, kdy se básník přestěhoval do ulice Polska. Vyšly v roce 1789 a byla na ně použita již nová metoda tisku, kterou sám autor vytvořil.

Písně zkušenosti

Básnická sbírka z roku 1794 navazuje na Písně nevinnosti. Velkolepé texty v těchto dvou sbírkách systematicky kontrastují s nestřeženou otevřeností nevinnosti s rozzlobenou zkušeností. Jsou milníkem v dějinách umění, a to nejen proto, že vykazují originalitu a vysokou kvalitu, ale proto, že jsou vzácným příkladem úspěšného spojení dvou uměleckých médií jedním mužem.

Snoubení nebe a pekla

Básnická sbírka vznikla po krátkém období obdivu k náboženskému mysliteli Emanueli Swedenborgovi v letech 1790 až 1793. V této satiře se „ďáblové“ ztotožňují s energií a tvůrčím géniem a „anděly“ představuje potlačování touhy a utlačující aspekty pořádku a racionality.

Vidění dcer Albionových

Básně z roku 1793 zpracovávají podobná témata jako předchozí sbírka Snoubení nebe a pekla. Autor vylíčí dvě dcery: jednu jako plachého pastýře, který se zdráhá zavázat k rizikům existence, na druhé straně stojí druhá dcera, která takovou plachost odsuzuje a vybírá psychické a sexuální osvobození.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.