Zbabělci – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Zbabělci

Autor: Josef Škvorecký

Přidal(a): Davis

 

 

 

 

 

 

1) Základní informace o autorovi

 • Narozen 27. září v Náchodě – zemřel 3. ledna 2012 v Torontu
 • Používal mnoho pseudonymů (Vladimíra, J. Mnata, Errol, …)
 • český spisovatel, prozaik, esejista, překladatel
 • spolu-zakladatel exilového nakladatelství ‘68 Publishers
 • patří k nevýznamnějším českým poválečným prozaikům
 • poctěn Řádem Bílého lva za zásluhy o českou literaturu ve světě
 • další známé dílo: Tankový prapor

2) Zařadit literární dílo do liter. hist. kontextu

 • 60. léta 20. století, doba uvolnění politické situace
 • poslední týden 2. světové války

3) Žánrové zařazení díla

 • auto-biografický román z doby květnového povstání 1945 proti němcům

4) Charakteristika liter. žánru

 • román popisující vlastní život nebo životní skutečnost
 • není založený na fikci, ale na určitém reálném životopisném prvku
 • prozaický epický žánr, vývoj románu je obsáhlý

5) Hlavní dějový podklad díla

 • děj se odehrává během posledních dnů 2.sv. války, od 4.května do 11.května 1945, v malém východočeském městečku – Kostelci
 • celá kniha popisuje osm dní, jak je prožíval Danny Smiřicky.
 • “Zbabělci” = městská smetánka
 • kniha končí přebráním “revoluce” komunisty, osvobozením Rudou armádou a tím, jak Danny hraje se svou kapelou na náměstí na oslavu konce války.

6) Zvlášť významné kapitoly liter. díla

 • každá kapitola je zvláštní tím, že začíná jako nový den
 • zvláštní kapitola jinak je, jak Danny a jeho kamarád Přema likvidují kulometem německý tank před přihlížejicími ruskými vojáky

7) Hlavní postavy

 • Danny Smiřický, Irena, Harýk, Benno, Fonda (kamarádi z jazzové skupiny), Přema

8) Charakteristika hlavní postavy

 • Danny Smiřický – velmi citlivě vnímá atmosféru doby, zároveň je dvacetiletý vypravěč
 • navenek se snaží působit vzdělaně a předstíráním, přednášením se a snahou udělat dojem na “měšťáckou” společnost
 • je spokojený sám se sebou a se svým životem
 • z jeho postavy cítím lidskost, toleranci i soucit
 • sukničkář a občas je trochu ulhaný

9) Kompozice liter. díla

 • Vyprávění románu funguje na kauzální výstavbě, motivy a témata na sebe logicky navazují
 • každý nový den = nová kapitola v knize (např. Pátek 4. 5. 1945)

10) Jazykové prostředky liter. díla

 • autobiografie
 • kniha je napsána v ich-formě

 

Další podobné materiály na webu: