Josef Škvorecký – životopis

 

 Jméno: Josef Škvorecký

 Přidal(a): HaničkaS

 

 

Původem český spisovatel, žijící ve 2. polovině 20. století, který se vzhledem k tehdejšímu režimu stal překladatelem a exilovým nakladatelem v Kanadě. Josef Škvorecký, jehož jméno bychom si měli především spojovat s nakladatelstvím Sixty-Eight Publishers, které zde založil a díky kterému pomohl českým ale i exilovým autorům vydávat jejich knihy.

 

Život:

Josef Škvorecký se narodil 27. září 1924 na Náchodsku, kde také prožil své dětství. V Náchodě úspěšně odchodil zdejší gymnázium zakončené maturitou. Ani při své první pracovní zkušenosti se příliš nevzdálil od místa bydliště. Začal pracovat jako pomocný dělník v Novém Městě nad Metují. Nemohl ale studovat dále, dokud nebyla 2. světová válka u konce, a tak se ještě nějaký čas věnoval prádelnické práci ve firmě Bartoň v Náchodě. Po konci války nastoupil na, již tehdy, prestižní Univerzitu Karlovu v Praze. Krátce byl na lékařské fakultě, ale nakonec v roce 1949 absolvoval Fakultu filosofickou s vidinou, že bude pracovat jako učitel na střední škole. Po dokončení studia však nastoupil na vojnu. Jakmile dokončil vojenskou službu, začal se jeho život ubírat ke spisovatelství a pracoval jako nakladatelský redaktor v Odeonu. Později také v 2měsíčníku Světová literatura, u kterého se také podílel na jeho založení. Oženil se se Zdenou Salivarovou, která byla jeho přítelkyní a také se pohybovala ve světě literatury. Začala také psát a stala se i nakladatelkou. O několik let později se Josef Škvorecký začal naplno věnovat spisovatelství. V roce 1969 zastával pozici předsedy redakční rady časopisu Plamen a ještě tento rok odjel se svou ženou do USA, kde vedl přednášky na Cornellově univerzitě v NY. Když se však dozvěděl, že přípravy k vydání jeho díla Tankový prapor byly pozastaveny, rozhodl se již do své domoviny nevracet. Se svou ženou zůstali v Torontu, kde vyučoval na univerzitě. Dokonce zde založili nakladatelství ’68 Publishers, prostřednictvím něhož mohli vydávat díla, která by u nás díky cenzuře zveřejnit nemohli. Tímto způsobem vydali přes dvě stě děl. V roce 1978 byli oba zbaveni československého občanství. A zatímco si ho v naši zemi příliš nehýčkali, o dva roky později obdržel Neustadtskou mezinárodní cenu za literaturu na Oklahomské univerzitě. Roku 1990 se dočkali manželé Škvorečtí pocty i u nás v Čechách prostřednictvím Řádu bílého lva, kterou si bezesporu zasloužili. Od listopadu 1989 mohli opět navštěvovat Československo, i přesto však dále žili v Torontu. Zde také skonal, 3. ledna 2012.

 

Díla:

Tankový prapor (1971) – román; kniha byla vydána v roce 1971 v Kanadě a roku 1990 v Praze, samotné dílo však vzniklo již v roce 1954; autor humorným způsobem líčí vojenskou službu v 50. letech 20. století; hlavním hrdinou Danny Smiřický

Zbabělci (1964) – román; původně měla být kniha vydána již v roce 1958, byla však označena jako „nevyhovující“ pro tehdejší dobu, samotná kniha byla připravena k publikaci již roku 1949; román popisuje konec 2. sv. války během květnového povstání roku 1945; hlavním hrdinou je student Danny Smiřický, který žije na Náchodsku

Velká trojka (1991) – próza; ukázky z tvorby významných českých exilových spisovatelů; obsahuje texty následujících autorů: Arnošta Lustiga, Milana Kundery a samotného Josefa Škvoreckého

Prima sezóna (1975) – próza; vydáno opět v Kanadě; dílo obsahuje 5 novel, které popisují život během 2. sv. v.; hlavním hrdinou je opět Danny Smiřický

Nevěsta z Texasu (1992) – román; popisuje americkou občanskou válku, během které se zaměřuje na české přistěhovalce a jejich osudy