Zvukové básnické prostředky

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

literatura

 

Jméno: Zvukové básnické prostředky

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): Mari

 

Rýmzvuková shoda hlásek na konci slov (shoda slov na koncích veršů)

 

Rytmus = vyjádřen intonací, dynamikou

 • přízvuk: kladení důrazu ve výslovnosti

 

Eufonie=zvláštní zvukové uspořádání hlásek

 •  l-temné zabarvení, plynutí, teskná hudebnost
 • s,š-svist, šumění
 • r,ř-hrčení a nesoulad
 • a,o,u-pochmurné
 • i,e-vysoké, jasné, zvýrazňující obsah

 

Akrostich = písmena na začátku veršů dávají dohromady slova nebo věry

 

Onomatopoie/zvukomalba = hlásky vyvolávají dojem skutečného zvuku

 • vyvalily se vlny zdola, rozvinuly se v širá kola

 

Paranomáze = seskupování slov se stejným základem bez ohledu na to, jestli mezi nimi

 • existuje významová příbuznost
 • slavme slavně Slávu slavných (oslavujme Slovany)

 

Aliterace = o pakování stejných lásek na začátku sousedních slov či veršů

 • vodopád vane vůní vody

 

Zvukosled = pravidelné opakování stejných hlásek ve verši

 • Tyčinky v tichých a bílých liliích ve světle zeleném světle zeleně

 

Kakofonie = nelibozvuk

 • volba souhlásek, jejichž seskupení zní nelibozvučně