Aliterace

literatura

 

Jméno: Aliterace

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Každé literární dílo, poetické, prozaické či dramatické, má určitou jazykovou výstavbu, je založena na výběru a uspořádání určitých jazykových prostředků. Pokud porovnáme jazykovou výstavbu literárního díla s jazykem běžné mluvy, tak si na první pohled všimneme určitých rozdílů. Tyto rozdíly jsou pravděpodobně nejvíce patrné v poezii. Básník totiž záměrně vybírá určité konkrétní jazykové prostředky za účelem vyvolání estetického zážitku. Pod pojmem jazykové prostředky je třeba si představit nejen slovní zásobu či obrazná básnická pojmenování, ale také zvukovou stránku jazyka, především různé hláskové instrumentace.

 

Aliterace a další hláskové instrumentace

Pojmem hláskové instrumentace označujeme cílené záměrné hromadění, opakování určitých hlásek či skupin hlásek tak, aby byl vyvolán určitý dojem. V některých případech se můžeme setkat s tím, že jsou hláskové instrumentace řazeny k básnickým figurám. Mezi základní typy hláskové instrumentace patří především eufonie neboli libozvučnost, kakofonie neboli nelibozvučnost, onomatopoie neboli zvukomalba, paronomázie, kalambúr a aliterace neboli náslovný rým.

 

Základní znaky aliterace

Aliterace neboli náslovný rým je hlásková instrumentace, která je založená na opakování stejných či velmi podobných hlásek na začátku po sobě jdoucích či blízkých slov. S aliterací se můžeme setkat v mnoha různých jazycích, hojně používaná byla například ve starogermánské poezii či v době romantismu, kdy ji s oblibou používal americký spisovatel Edgar Allan Poe.

 

Aliterace v různých literárních druzích a žánrech

I když se aliterace nejčastěji objevuje v poezii, můžeme se s ní setkat i v próze či reklamě (typickým příkladem je název Coca Cola). Aliterace tu má schopnost upoutat pozornost čtenáře či posluchače a zároveň působí libozvučně.

 

Jedním ze známých příkladů aliterace v poezii je báseň Takový je život od Jiřího Suchého.

Potkal potkan potkana.

Pod kamenem pod kamenem.

Počkat pane potkane.

Počkat pane potkane.

Počkat pane potkane.

Ať se vám nic nestane.

(Jiří Suchý)

 

Velmi originální je rovněž povídka Vlasty Rédla s názvem Hoří, ve které všechna slova začínají na písmeno h.

Hoří, hoří! Hoří horní heršpická hospoda Hrbatý hrozen. Hostinský Hrubeš hýká hrůzou. Honí hasiče, hubuje, hořekuje, huláká: „Haste honem, hybaj hovada!” Hasiči hovno hasí. Hledají hlavní hydrant. Hoří holubník, hnojiště, huspenina, hudebníkům housle, harfy, harmonika, hašiš. Hoří husitské halapartny, hoří historické hebrejské hieroglyfy, hoří hektolitry handlovaného henesse. Hoří Hrubešova hnědá honda. „Hilfe, hilfe,” haleká hystericky henleinovec Havránek. „Hoří Hakenkreuz, himmel hergot!” „Huš hajzle!” Houf heršpických hokejistů ho hbitě hákuje holemi. Hoří herna, hoří hubertusy, honosné haveloky herecké honorace hrubě hazardující horentními honoráři. Hoří hřívy huculských hřebců handlíře Hlavsy. Handicapovaným hoří hrby. Hoří holínky hospodáře Hanáka – humus. Hormonální hybrid homosexuál Horáček hladí hubici hasičské hadice hýžděmi. Hinduista Hyrš hypnotizuje hodonínský horizont. Hurá, hydrometeority. Halucinace. Hoří hasiči horečně hledaný hlavní hydrant. Hospoda hořela hodinu. Hotovo. Hirošima hadr. Hořeniště halí hustá hmla. Hostinský Hrubeš hloubí hroby. Hyeny hodují.

(Vlasta Rédl)

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.