Aldous Leonard Huxley – životopis

životopis

 

Jméno: Aldous Leonard Huxley

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Původně anglický spisovatel, který ale velkou část života prožil ve Spojených státech amerických. Kromě literatury se zabýval rovněž filozofií, což mělo vliv také na jeho tvorbu. Mezi jeho nejznámější díla patří především romány Konec civilizace a Ostrov.

 

Život

Aldous Leonard Huxley se narodil 26. července 1894 v Godalmingu v Británii v rodině, která patřila k vyšším společenským vrstvám. Jeho rodina a výchova měli na Huxleyho velký vliv, ale v budoucnosti ho jeho vlastní zkušenosti ho přivedly k tomu, aby se od společnosti, do které se narodil, distancoval. Událostí, která Huxleyho velmi poznamenala, byla smrt jeho matky, když mu bylo čtrnáct let. Další ranou osudu pro něj bylo, když o dva roky později, když studoval na prestižní škole, následkem oční choroby téměř oslepl. Naštěstí se mu zrak do určité míry později vrátil a on mohl studovat na Oxfordu, nicméně po ukončení studií se nemohl věnovat vědecké práci, o které snil.

Zájem o literaturu se Huxleye projevil právě během jeho studií na Oxfordu, když se spřátelil s některými významnými spisovateli té doby, například Bertrandem Russelem či Davidem Herbertem Lawrencem. Jeho první vydanou knihou byl soubor básní, který vyšel roku 1916. Ve dvacátých letech společně se svou ženou a synem hodně cestovali, nejprve po Evropě, později po celém světě a události, které viděl, později využil jako inspiraci při psaní svých knih. Svůj slavný román Konec civilizace napsal v roce 1931 za pouhé tři měsíce.

V roce 1937 se Huxley natrvalo přestěhoval do Spojených států amerických a již o rok později působil jako scénárista v Hollywoodu. Kromě toho se začal naplno věnovat i psaní nejrůznějších příběhů, básní, esejí či divadelních her. V padesátých letech se velmi zajímal o nejrůznější halucinogenní drogy, které sám užíval, a tyto své experimenty později využil k napsání knih Brány vnímání, Nebe a Peklo či Ostrov. Aldous Leonard Huxley zemřel 22. listopadu 1963 v Los Angeles.

 

Dílo

Konec civilizace aneb Překrásný nový svět

Antiutopický román s prvky satiry, který je společně s románem 1984 George Orwella považovaný za jedno z nejlepších děl, které se zamýšlí nad možnými důsledky diktátorských režimů. Inspirací k napsání knihy byly pro Huxleyho jeho zážitky z Itálie za vlády Mussoliniho a také informace o situaci v Sovětském stavu. Děj románu se odehrává v Londýně v roce 2540, kde se setkáváme se společností, která je velmi pevně strukturovaná a ve které je geneticky a psychologicky předem určeno postavení každého jedince, vliv na to mají pokroky v reprodukční medicíně. Jedná se o společnost, ze které naprosto vymizely emoce a city. Později Huxley tento román doplnil ještě esejí s názvem Brave New World Revisited.

Ostrov

Poslední román Huxleyho, který je jakousi polemikou k románu Konec civilizace, jedná se o jeho optimistickou, utopickou vizi lepšího uspořádání společnosti. Tato společnost v protikladu ke společnosti v románu Konec civilizace člověku poskytuje ideální podmínky pro rozvoj jeho osobnosti. Román je vlastně jakýmsi shrnutím Huxleyho myšlenek od konce druhé světové války až do začátku šedesátých let, zabývá se různými problémy, otázkami a hledáním jejich odpovědí, například ekologie, přelidnění, demokracie či mysticismus. Děj knihy je velmi jednoduchý, jeden britský novinář ztroskotá na izolovaném ostrově v Indickém oceánu a seznamuje se s jeho neobvyklým státním zřízením, které je založeno na dobrovolnosti a sebepoznání. Státní ideologie na ostrově je vlastně jakousi kombinací komunismu, buddhismu a humanismu. Konec románu je poněkud pesimistický, ostrov je podroben diktátorem, to znamená konec jeho ideálního státního zřízení. Zajímavostí knihy je, že Huxley v ní poukazuje také na klady alternativní medicíny a užívání psychotropních látek, které mohou vést k rozšíření a zlepšení poznání a vnímání člověka.