Anne Franková – životopis

literatura

 

Jméno: Anne Franková

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

 

ANNE FRANKOVÁ (1929 – 1948)

Anne Franková byla německou autorkou, dívkou z židovské rodiny, a potkal ji nelehký osud v koncentračním táboře. Psala deník, ve kterém zobrazovala život právě tam.

 

ŽIVOT

Franková se narodila ve Frankfurtu pod Mohanem v židovské rodině. Její rodina uprchla do Amsterdamu před nacismem, když v Německu získával na síle. Když bylo Nizozemsko okupováno Německem, ocitla se opět v nebezpečí. Rodina se ukryla v tajných místnostech kancelářské budovy Otto Franka, po dvou letech ale byla prozrazena
a deportována do koncentračních táborů.

Ke třináctým narozeninám dostala malý zápisník, který ukázala otci ve výloze obchodu. Byla to kniha na podpisy a autogramy, Anne se však rozhodla, že ji využije jako deník. Začala do něj zapisovat svůj běžný život, obdobný jako život ostatních dívek jejího věku. Postupně se však začala zmiňovat o změnách po německé okupaci. Psala o útisku, žluté hvězdě, přehledu omezení a tak podobně.

Rodina se musela ukrýt v neútulném prostředí zadního traktu budovy, museli se tam dostat pěšky a s několika vrstvami oblečení na sobě, protože se báli vzít si zavazadla. Zaměstnanci budovy jim zajišťovali jídlo a starali se o jejich bezpečnosti. Anna psala, jak se snažili o zlepšení nálady uprchlíků i během nejhorších časů. Všichni totiž věděli, že pokud je chytí, hrozí jim smrt za skrývání Židů. Stále se snažila číst a vzdělávat se.

Později se k nim přidali další uprchlíci, Anne měla zpočátku z přítomnosti nových lidí radost, stísněné prostory ovšem brzy začaly vyvolávat konflikty. Nakonec došlo k prozrazení a skupina byla odvedena do vyhlazovacího tábora Osvětim. Anne přežila selekci, domnívala se ale, že její otec zemřel. Onemocněla svrabem a byla transportována do tábora Bergen-Belsen. V táboře se rozmohla epidemie tyfu skvrnitého, na který Anne zemřela.

Její otec přežil, vrátil se do Amsterdamu a dostal se k němu deník Anne. Protože se Anne několikrát zmiňovala, že by chtěla být spisovatelkou, rozhodl se pro jeho vydání.

 

DÍLO

DENÍK ANNY FRANKOVÉ – deník zachycuje veškeré události, která Anne od svých třinácti let prožívala. Je psán formou dopisů, které píše fiktivní kamarádce Kitty. Nejprve mluví
o přátelství a běžných záležitostech, které prožívá každá dívka v jejím věku, později se do textu začíná projevovat útlak a útisk zvenčí. Psala také o tom, že má málo společného se svojí matkou. Stále se snažila část, vzdělávat se a do deníku psala ne jen veškeré události, ale také své nálady a pocity, o kterých nemohla s nikým mluvit.

Deník ne jen že popisuje události, které se děly, ale také to, co by Anne mohla prožívat za jiných okolností. Na jaře 1944 slyšela v rozhlase Gerrita Bolkesteina, že se blíží válka ke konci a chtěl by uchovat k připomenutí vzpomínky Nizozemců za německého útisku, zmínil se o zveřejnění deníků a dopisů. Rozhodla se proto poslat svou práci, až přijde vhodná doba. Začala pracovat na úpravách deníku, jeho přepisu a odstraňování určitých pasáží. Vytvořila také různé pseudonymy pro spolubydlící a pomocníky, zkrátka osoby pohybující se kolem ní.

Původní zápisník tedy doplnil ještě trhací blok. Její otec použil ke zveřejnění původní deník, který je známý jako ,,verze A“ i Anninu upravenou ,,verzi B“, použil je pro vytvoření první verze k vydání. Některé pasáže však odstranil, zejména ty, které hovořily nepěkně
o jeho ženě, a také ty, které obsahovaly sexuální témata. Rodině navrátil původní jména,
u ostatních osob ponechal pseudonymy.

Deník se stal zdrojem informací o dění v tehdejším Amsterdamu. Byl přeložen do více než šedesáti světových jazyků.

ZADNÍ TRAKT – divadelní hra, která vznikla na námět rodiny Anne Frankové

  • příběh rodiny myl několikrát zfilmován

 

ZAJÍMAVOSTI

  • celým jménem Annelies Marie ,,Anne“ Frank
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.