Cestopis – literatura

 

 Jméno: Cestopis

 Přidal(a): Earlygirl

 

 

 

Próza zachycující průběh putování objevovaným zeměpisným prostorem.

 

Co je to cestopis?

 • Cestopis je budován víceméně na více či méně dynamické osnově, jediného konkrétního putování, které provází v různé míře tematizovaný emotivní a poznávací zážitek pisatele.
 • Zakládá se na časoprostorové distanci od domova, připomenutého odjezdem a následně návratem.
 • Důležitější než napětí, které vzniká geografickou vzdáleností, je napětí kulturně civilizační.
 • Cestovatel nejčastěji vnímá a interpretuje cizí zemi pomocí zkušeností a kritérií své země (srovnává, konfrontuje).
 • Ideové zaměření cestopisu a zároveň autorův vztah k hodnotám se nejvíce projevuje v poměru k novému, odlišnému a cizímu (obdiv, odpor, poučení apod.).
 • Hlavním předpokladem cestopisu je vlastní zraková zkušenost (vizuální zážitek), ústní reference (pověsti, příběhy) a také literární reference (cestopisy předchůdců, odborně zaměřená pojednání).
 • Hojné užívání toponym a časových údajů.
 • Kompozice je časová nebo prostorová.
 • Typickým znakem je blízkost autora a vypravěče – ich forma.

 

Jaké druhy cestopisu máme?

 • Cestopis reálný (skutečnost viděná) x fantastický (skutečnost vybájená, mythology – fiction), cestopis narativní (epičnost, zážitkovost) x deskriptivní (střízlivá věčnost, dokumentárnost),
 • Také existují cestopisné reportáže, cestopisná črta/fejetonistika (odlehčená, čtenářsky stále živá linie, humorná vyprávění), cestopisy dobrodružného typu (inklinuje k populární četbě), básnický cestopis (samostatná žánrová forma, lyrické básně na pozadí pobytu mimo domov), reportážní cestopis (prvky dokumentaristiky, často doplněny fotografiemi, popř. filmem a také etnografický cestopis (zprávy o jiných kulturách).