Světová literatura druhé poloviny 19. století – literatura

 

 Jméno: Světová literatura 2. poloviny 19. st.

 Přidal(a): Tercek

 

 

 

 

♥rozmach přírodních a technických věd

♥Darwinova evoluční teorie

♥Pasterovy lékařské objevy

♥vynález dynama, rozvoj železniční dopravy

♥posun v oblasti myšlení -> vznik pozitivismu (August Comte) – skutečnost lze dokázat jen prostřednictvím smyslů a zkušeností

 

-> vznik sociologie

znaky literatury: pravdivost, objektivita, snaha postihnout realitu co možná nejvěrohodněji, er-forma – autor se dívá na příběh shora, zkoumá prostředí (dlouhé popisné pasáže), snaha o kritiku a následně nápravu společnosti, zejména v próze, žánry:

román

♦cyklický román

♦epopej – rozsáhlá prozaická skladba, široký časový a společenský záběr

♦črta – kratší popisná povídka, jednoduchý a krátký děj

malířství: Ilja Repin, Karel Purkyně

hudba: George Bizet – Carmen, Guiseppe Verdi, Jacques Offenbach

 

Anglie

♥předchůdci: D. Defoe, J. Swift

 

Charles Dickens

♥tvorba nese autobiografické rysy

♥v románech se objevují osudy zkoušených dětí, sirotků, pracujících dětí

♥jako chlapec musel pracovat v továrně na výrobu leštidel na boty

♥vězení pro dlužníky

♥romány mají dokonalou zápletku a jsou velmi čtivé

OLIVER TWIST – sirotek Oliver se dostává do Londýna, utíká ze sirotčince, živí se jako kapesní zloděj, aby se dostal zpět za rodinou

NADĚJNÉ VYHLÍDKY – vyprávění o sirotku Pipovi

MALÁ DORRITKA, DAVID COPPERFIELD

Odlišné dílo: KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU – satirický román, kritický pohled na společnost pomocí gentlemana Pickwicka, rozsáhlý, forma zápisků pana Pickwicka, pan Pickwick se třemi přáteli a sluhou cestují Anglií, na zakázku, zachycuje Anglii ve 20. letech 19. st.

 

Charlotte Brontëová JANA EYROVÁ – dvoudílný román, VILETTE

Emily BrontëováNA VĚTRNÉ HŮRCE

William Makepeace Thackeray

JARMARK MARNOSTI – podává ucelený pohled anglické společnosti 19. století, kritika dobových nešvarů

Robert Luis StevensonPODIVUHODNÝ PŘÍPAD DOKTORA JEKYLLA A PANA HYDA, POKLAD NA OSTROVĚ

 

Francie

Honoré de Balzac

♥prozaik

♥do Paříže přišel z venkova studovat práva

♥jeho přáním bylo být spisovatelem

♥dluhy splácel svými díly

♥chtěl se pohybovat ve vyšších kruzích přesto, že je kritizoval

♥v dílech ukazuje propojení vyšších vrstev s pařížskou spodinou

♥dílo se stává ostrou kritikou mravů 2. pol. 19. st.

♥jeho špatný zdravotní styl zapříčinil předčasnou smrt

LIDSKÁ KOMEDIE cyklus 97 povídek a románů, osudy se prolínají, 3 stěžejní romány: OTEC GORIOT – příběh stárnoucího muže, péči a majetek věnuje dcerám, život dožívá v penziunu pro chudé, umírá sám a zlomený; ZTRACENÉ ILUZE – příběh dvou mladých mužů rozdílných povah, hledajících své uplatnění ve společnosti; LESK A BÍDA KURTIZÁN – prolínání vysoce postavených se spodinou

romány: SESTŘENICE BĚTA, BRATRANEC KONS, EVŽENIE GRANDETOVÁ – její otec nadevše miluje peníze. Do rodiny přichází bratranec Jiří, do kterého se Evženie zamiluje. Evženie Jiřímu půjčuje peníze. Otec lásce nepřeje a Jiřího posílá na zkušenou do Indie. Jiří na Evženii zapomíná a vrací se zamilován do jiné ženy. Evženie po smrti otce zdědí veliké bohatství a využívá ho k dobročinným účelům.

ŠAGRÉNOVÁ KŮŽE– pohádkový příběh, mladík se stává majitelem kouzelné šagrénové kůže. S každým přáním kůže ubývá a zhoršuje se mladíkovo zdraví.

 

Jules Verne

♥tvůrce sci-fi románů

PĚT NEDĚL V BALONU, DVACET TISÍC MIL POD MOŘEM, DVA ROKY PRÁZDNIN, OCELOVÉ MĚSTO, TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH

 

Alexandr Dumas mladší

♥prozaik, nemanželský syn A. Dumase, kritizoval soc. poměry

DÁMA S KAMÉLIEMI – reálný podklad, krásná prostitutka a mladík z bohaté rodiny, na sklonku jejího života se znovu potkávají

 

Gustave Flaubert

♥prozaik, znalec lidských vášní a citů (prokreslená psychologie postav)

♥inspirace – venkov

♥prvky naturalismu (=um. směr, který se snaží zachytit nezkreslenou realitu)

PANÍ BOVARYOVÁ– román, kritika církví –> obhajoba před soudem, hlv. postava: Ema Bovaryová. Její muž – venkovský lékař Karel, Ema -> vysněný pohled na manželství -< zbortění iluzí (Karel nemá čas plnit její přání). Ema Karla podvádí -> odhalení -> sebevražda

typizace: bovarismus (útěk od reality ke snění a iluzím)

SALAMBOhistorický román, vrací se do starověkého Kartága

CITOVÁ VÝCHOVA – román o ztrátě iluzí dospívajícího muže

BOUVÁRD A PEČUCHET – román

 

Edmond Rostand

♥prozaik, dramatik, filozof, básník

CYRANO Z BORGERACU – Cyrano se bojí vyznat lásku, získá ji pro svého přítele (dopisy), přichází pozdě na autora dopisů -> Cyrano umírá

 

Émile Zola

♥naturalismu (60.- 80. léta 19. st.) – člověk je součástí přírody a je determinován (předurčen)  prostředím a dědičností

EXPERIMENTÁLNÍ ROMÁN – definuje své postoje

ROUGON – MACQUARTOVÉ – cyklus 20 románů

BŘICHO PAŘÍŽE  – tržnice a lidé, kteří zde žijí; GERMINAL – stávka horníků; ZABIJÁK; NANA

 

Guy de Maupassant

♥představitel naturalismu

♥finančně zajištěn

♥měl rád moře, cestoval

♥o ženy neměl nouzi

♥ovlivněn Prusko-franckou válkou

MUŠKA – povídka o ženě námořnici

KULIČKA – povídka – hlv. postava – prostitutka. Povídka popisuje vztahy na okraji společnosti

MILÁČEK – román, mladý muž, šplhající na společenském žebříčku pomocí milenek

 

Rusko

♥navazuje na dílo Puškina a Gogola

♥poukazují na změnu světového názoru

♥rozdíly mezi mladou a starou generací

♥kritika života šlechty

♥postava zbytečného člověka

 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

♥romanopisec, prozaik

♥zapojil se do proticarské vzpoury (vůdce – Petraševský – skupina petrašovci) -> odsouzen k smrti -> těsně před smrtí omilostněn -> poslán na Sibiř

♥onemocněl epilepsií

♥v dílech se odrážejí zkušenosti – nemoci, atd

♥spolu s Tolstojem vrcholný představitel ruského romantismu

ZÁPISKY Z MRTVÉHO DOMU – líčí život v pracovním táboře

ZLOČIN A TREST – hlavní postava: Raskolnikov – student

Raskolnikov pro peníze zabíjí lichvářku a její sestru a nevyčítá si to -> uniká policii -> seznámení se Soňou, do které se zamiluje -> svěřuje se s vraždou Soni -> Soňa ho přiměje k přiznání a čeká na něj až se vrátí z vězení

BĚSI – román

IDIOT – kníže Myškin nelpí na penězích, rozdává majetek, pro ostatní je idiot

BRATŘI KARAMAZOVI – román s detektivní zápletkou a filozofickými úvahami. Námět – otcovražda. Karamazova a čtyři jeho synové (jeden nevlastní) Karamazova zabije -> výčitky -> sebevražda

 

Ivan Sergejevič Turgeněv

♥pochází z venkova

LOVCOVY ZÁPISKY – soubor povídek, líčí krásy ruské krajiny, ostrý protest proti nevolnictví

ŠLECHTICKÉ HNÍZDO – román líčící život šlechty a život ruské společnosti

OTCOVÉ A DĚTI – román, názorové rozdíly ruské společnosti, soustředí se na mladou generaci, hlv. postava: Bazarov – mladí, neuznává lásku, člověk pohrdající vším, tvrdí, že je nihilista (=je postoj nebo filosofické stanovisko, které pouze popírá a odmítá)

 

Ivan Alexandrovič Gončarov

OBLOMOV – román, příběh mladého petrohradského úředníka, který je představitelem zbytečného člověka, je pasivní, nečinný, oddává se snění

 

Lev Nikolajevič Tolstoj

♥ze šlechtické rodiny

♥brzy osiřel

♥nedokončil studia -> návrat do rodné vsi

♥usiloval o lepší postavení rolníků, školy pro rolnické děti

♥v pozdním věku opouští rodinu a rozhoduje se žít podle J. J. Russoa – soužití s přírodou. Na cestě umírá

DĚTSTVÍ, CHLAPECTVÍ, JINOŠSTVÍ  – autobiografická trilogie

SENASTOPOLSKÉ POVÍDKY – inspirace – Krynská válka

VOJNA A MÍR – historický román o Napoleonských válkách, čtyřdílná epopej, tažení Napoleona do Ruska, požár Moskvy, ústup francouzské armády, skutečné postavy (Napoleon)

ANNA KARENINOVÁ – Anna je nevěrná svému muži a vnitřně rozpolcená. Jejím milencem je hrabě Vronskij. Anna spáchá sebevraždu.

 

Polsko

Henryk Sinkiewicz

♥významný polský autor

♥nositel Nobelovy ceny

♥historické beletrie

OHNĚM A MEČEM – trilogie: OHNĚM A MEČEM, POTOPA, PAN WOŁODYJOVSKI – boje Poláků a Kozáků ve 12. st.; QUO VADIS? – starověký Řím, vláda císaře Nera, pronásledování křesťanů; KŘIŽÁCI

 

Severské země

Henrik Ibsen

♥norský dramatik

♥téma: historie, kritika společnosti nebo ženská otázka

NORA pohled do ženské duše očima muže, kritika postavení ženy ve společnosti, Nora trpí otcovou nadvládou a těší se až odejde, ale vdává se za muže a stává se jeho loutkou. Nora odejde.

 

USA

Mark Twain

♥dobrodružná literatura pro děti: DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA, DOBRODRUŽSTVÍ HUCKLEBERRYHO FINNA, PRINC A CHUĎAS

 

Hans Christian Andersen

♥pohádky: CÍNOVÝ VOJÁČEK, MALÁ PRODAVAČKA ZÁPALEK, OŠKLIVÉ KAČÁTKO