Dáma s psíčkem – rozbor díla, seminární práce VŠ

 

Kniha: Dáma s psíčkem

Autor: Anton Pavlovič Čechov

Přidal(a): Jarcová K.

 

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

KATEDRA RUSKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Vypracoval/a : Kristýna Jarcová   

Úvod

Na dílo „Dáma s psíčkem“ jsem narazila poprvé v prvním semestru na vysoké škole prostřednictvím dvojjazyčné knihy „Tři povídky o lásce.“ Nakonec jsem se však rozhodla přečíst jen dvě povídky a krátkou novelu A. P. Čechova jsem si přenechala až do druhého semestru.

 

Tato psychologická novela se dobře četla a velmi mě zaujala. Proto bych v této seminární práci ráda nastínila nejen spisovatelský život A. P. Čechova, ale také samotný děj této novely či charakteristiku dvou hlavních postav, které v díle vystupují.

 

Anton Pavlovič Čechov

Významný ruský spisovatel Anton Pavlovič Čechov se narodil v Taganrogu 17. ledna roku 1860 a zemřel 2. července 1904 na tuberkulózu. Studoval na klasickém gymnáziu a poté na lékařské fakultě Moskevské univerzity. Po úspěšném absolvování univerzity pracoval jako venkovský lékař. K literatuře se dostal v roce 1880, kdy si přivydělával jako reportér a psal povídky pod uměleckým pseudonymem. [1]

 

Jeho spisovatelský život se dělí do 4 období, která se různě prolínají. V prvním období, které trvalo od roku 1880 do roku 1885, psal povětšinou humorná díla, místy se v jeho povídkách objevil i satirický humor. Mezi díla této doby patří například „Tолстый и тонкий,“ „Смерть чиновника“ nebo „Хамелеон.“

 

Druhé období se zčásti prolíná s prvním. Trvá od roku 1880 do roku 1890. V této době se autor zaměřil na jiný žánr. Sám ho pojmenoval jako „серьезный етюд.“ Vznikla díla jako „Горе,“ „Святою ночью“ či „Счастье.“ V tomto období se Čechov zaměřoval na prostého člověka a jeho každodenní život. Byl to ústřední motiv jeho děl v druhé etapě.

 

Třetí období se datuje do let 1890 – 1900. V těchto letech se hodně podílel na pomoci chudým lidem, kteří byli zasaženi hladomorem. Díky svému lékařskému vzdělání pomáhal léčit rolníky. Pomohl také postavit několik škol.

Během těchto 10 let napsal několik děl. Patří mezi ně například „Студент,“ trilogie „Человек в футляре,“ „Крыжовник,“ „О любви,“ a také „Дама с собачкой.“

 

Poslední období trvalo zhruba od roku 1900 do roku 1904. Díla z této doby jsou asi nejznámějšími a jsou často zařazována do seznamu povinné literatury k maturitní zkoušce.

Mezi tato známá díla můžeme zařadit knihy jako „Чайка,“ „Дядя Ваня,“ „Три сестры“ a „Вишневый сад.“[2]

 

Děj

Děj této novely se odehrává na Jaltě, kde je Gurov sám na dovolené. Gurov se nudil a tak se rozhodl najít rozptýlení v další nevěře. Do oka mu padla mladá Anna Sergejevna. Usmyslel si, že si získá náklonnost této mladé dámy a tak se jí začal dvořit. Přesto, že se neznali, dokázali si toho spoustu povědět. Díky rozhovoru se dozvěděl, že Anna je vdaná a bydlí se svým manželem, který za ní později přijede. I přesto, že byla Anna zaslíbena jinému, velmi se Gurovovi líbila. Často na ni myslel a doufal, že se ještě někdy uvidí.

 

Uplynul týden od jejich seznámení a Anna s Gurovem šli spolu do restaurace. Poté si vyšli na molo, kde pozorovali parník, západ slunce. Anna byla nesvá, zapomínala i na to, na co se ptala kolemjdoucích. Gurov ji tedy objal a políbil. Byl jí doslova očarován, ale Anna si vyčítala, že zradila sebe samu i jejího manžela.

 

Ani jeden to nečekal, ale zamilovali se do sebe. Scházeli se čím dál častěji, chodili na procházky, jezdili na výlety. Trvalo to celý měsíc. Potom měl přijet Annin muž, který nakonec napsal dopis, že je nemocen a tudíž za ní nedorazí. Anna se rozhodla za svým mužem odjet. Loučila se smutně se slovy, že to osud tak chtěl a je to naposledy, co se vidí. A také žádala Gurova, aby na ni vzpomínal jen v dobrém.

 

Gurov se vrátil domů, do Moskvy. Myslel, že Anna byla jen dalším milostným rozptýlením a že na ni brzo zapomene jako na ženy před tím. Nečekal však, že zapomínání bude tak těžké. Neustále Annu všude viděl a nedokázal ji dostat z hlavy. Chtěl se s někým podělit o jeho vzpomínky a zážitky, ale neměl s kým.

 

Po několika měsících už toho bylo na Gurova moc a tak ženě řekl, že odjíždí do Petrohradu. Vydal se však do místa, kde údajně měla žít Anna se svým mužem. Našel její dům, ale nevěděl, jak se k ní dostat. Proto chodil neustále okolo domu a čekal, jestli se Anna náhodou neobjeví. Zklamaný odešel do hotelu a myslel, že na něj Anna už zapomněla. Potom si vzpomněl, že viděl na nádraží plakát, který poutal pozornost a na kterém bylo velkým písmem pozvání na premiéru divadelní hry. Gurov se tam vydal a doufal, že Annu spatří. Štěstí mu přálo a Anna se opravdu v divadle objevila. Když za ní přišel, byla velmi překvapená. Chtěla na Gurova zapomenout, ale byla do něj tak zamilovaná, že se jí to nedařilo. Slíbila mu, že za ním přijede do Moskvy, ale musí urychleně odejít.

 

Anna za Gurovem přijížděla každé dva až tři měsíce. Svému muži vždy vše zatajila a odjížděla se slovy, že odjíždí k lékaři kvůli konzultaci svého zdravotního stavu. Byla však velmi utrápená z neustálého skrývání se před okolním světem. Byli tak zamilovaní a odloučit se nechtěli. Snažili se najít řešení, aby nemuseli vést dvojí život, nemuseli se skrývat a mohli žít spolu. Oba ale věděli, že je čeká ještě dlouhá a těžká cesta.

 

Charakteristika postav

V díle Дама с собачкой vystupují dvě hlavní postavy.

 

První postavou je Dmitrij Dmitrič Gurov. Velmi brzy se oženil a i přesto, že jeho žena byla solidní, vážná, on ji považoval za hloupou a omezenou a také z ní měl strach. Proto vyhledával milostné románky a začal svou ženu podvádět. O ženách se nevyjadřoval vhodným způsobem, avšak bez nich nedokázal být. A také věděl, že je pro ženy přitažlivý a využíval toho. Nakonec se nečekaně zamiloval do Anny Sergejevny a byl ochotný pro ni udělat cokoliv.[3]

 

Druhá ústřední postava tohoto díla Anna Sergejevna je mladá žena, avšak nespokojená se svým manželstvím. Zpočátku byla trochu stydlivá a nesmělá. Později i nejistá, když o sobě tvrdila, že nemá ráda hříchy, ale neví, co dělá a je zřejmě posednutá zlým duchem.[4]

 

Jazykové prostředky, kompozice

Dáma s psíčkem má jasný děj a proto ji z pohledu literárních druhů řadíme do epiky. Z hlediska žánru pak toto dílo lze označit za psychologickou novelu. Novela z důvodu kratšího rozsahu a psychologická proto, že se autor snaží zachytit psychický stav postav a ukázat jejich pocity a smýšlení. [5]

 

Dílo je rozděleno do 4 částí, které na sebe chronologicky navazují. Konec tohoto díla je otevřený a čtenář si tak může domyslet sám, jak to s Annou a Gurovem nakonec skončilo.

 

Celá tato novela je psána er formou. Jazyk je jednoduchý a spisovný. [6]

 

Závěr

Dílo „Дама с собачкой“ mě zaujalo. V této novele byli nešťastní oba hlavní hrdinové a prakticky se hledali, až se našli a vroucně se do sebe zamilovali. Velmi často se říká, že nevěra přichází ve chvíli, kdy je člověk ve vztahu nespokojený. Nejsem tedy zastáncem nevěry, ať je v jakékoliv podobě, ale zaujalo mě, jak se k tomu nakonec hrdinové postavili. Nepovažovali to za nějaké krátkodobé selhání, ale opravdu se milovali a snažili se najít řešení, jak se přestat skrývat přede všemi a jak spolu žít. A přece jen, život máme jen jeden a měli bychom si užít každou vteřinu a měli bychom být šťastní.

 

Děj této novely je nedokončený. Ponechává tak každému čtenáři prostor k přemýšlení a kreativitě. Osobně bych hrdinům místo otevřeného konce přála šťastné rozřešení jejich těžké situace a spokojený život.

 

Seznam použitých zdrojů

Primární zdroje

ČECHOV, Anton Pavlovič. 2012. Dama s sobačkoj. 5-oje izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust. Biblioteka Zlatousta. ISBN 978-5-86547-559-0.

 

Sekundární zdroje

Каких только не бывает в жизни встреч!. In: Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://a4format.ru/pdf_files_bio2/479093eb.pdf

Дама с собачкой. In: Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://a4format.ru/pdf_files_bio2/4b2a0cf7.pdf

Дама с собачкой. In: Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://a4format.ru/pdf_files_bio2/4794c7f1.pdf

Краткая хроника жизни и творчества А. П. Чехова. In: Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://a4format.ru/pdf_files_bio/462cf628.pdf

А. П. Чехов (1860 – 1904) краткие биографические сведения. In: Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://a4format.ru/pdf_files_bio/4da54c4e.pdf

Dáma s psíčkem. In: Seminarky.cz [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://www.seminarky.cz/Dama-s-psickem-Anton-Pavlovic-Cechov-29526

Dáma s psíčkem. In: Český-jazyk.cz [online]. [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/anton-pavlovic-cechov/dama-s-psickem.html

 

[1] Краткая хроника жизни и творчества А. П. Чехова. In: Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://a4format.ru/pdf_files_bio/462cf628.pdf

[2] А. П. Чехов (1860 – 1904) краткие биографические сведения. In: Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://a4format.ru/pdf_files_bio/4da54c4e.pdf

[3] ČECHOV, Anton Pavlovič. 2012. Dama s sobačkoj. 5-oje izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust. Biblioteka Zlatousta. ISBN 978-5-86547-559-0.

[4] ČECHOV, Anton Pavlovič. 2012. Dama s sobačkoj. 5-oje izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust. Biblioteka Zlatousta. ISBN 978-5-86547-559-0.

[5] Dáma s psíčkem. In: Seminarky.cz [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://www.seminarky.cz/Dama-s-psickem-Anton-Pavlovic-Cechov-29526

[6] Dáma s psíčkem. In: Seminarky.cz [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://www.seminarky.cz/Dama-s-psickem-Anton-Pavlovic-Cechov-29526

Další podobné materiály na webu: