Trilogie

literatura

 

Jméno: Trilogie

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Každé literární dílo, ať již básnické, prozaické či dramatické, má určitou kompozici a organizaci. Pokud je dílo rozsáhlejší, může být členěno na několik více méně samostatných částí, které spolu souvisejí tematicky, ale přitom každá část má i svůj samostatný děj. Příkladem takového díla o třech částech je trilogie.

 

Základní znaky trilogie

Pojem trilogie tedy označuje umělecké dílo, nejčastěji literární, ale může se jednat například i o dílo hudební či filmové, které je tvořeno třemi poměrně samostatnými částmi. Tyto části většinou spojuje stejné téma, motiv či problém. Název má svůj původ v antice, kdy se tento pojem používal pro označení souboru tří tragédií, se kterým soutěžili řečtí básníci během her na počest boha Dionýsa. Jednou z takových třídílných her, která se dodnes dochovala, je Oresteia řečného dramatika Aischyla.

Pojem trilogie bývá velmi často zaměňován s pojmem triptych. Oba pojmy sice spojuje rozdělení díla na tři části, nicméně pro triptych je stěžejní to, že tyto části jsou spojeny společným rámcovým dějem, který tvoří celek. Příkladem triptychu je tak například slavný třídílný román J. R. R. Tolkiena Pán prstenů.

 

Nejznámější trilogie ve světové i české literatuře

Jednou z antických dochovaných trilogií je již zmíněná Aischylova tragédie Orestea, která je tvořena třemi částmi s názvy Agamemnón, Ženy přinášející úlitbu a Usmířené Lítice. Aischylos ve svých hrách často čerpal náměty z oblasti cti a morálky, kdy se hrdina proviní proti určitým normám a je za to potrestán, příkladem je i Oresteia. Po skončení trojské války se král Agamemnón vrací domů, je ale zabit manželkou Klytaimnéstrou a jejím milencem Aighisthem. Za několik se domů vrací i Agamemnónův syn Orestés, který chce otce pomstít, zabije tedy svou matku i jejího milence. Za tyto činy je potrestán bohy, zešílí. Nakonec je ale osvobozen bohyní Athénou, která chápe jeho mstu jako spravedlivou.

Z modernějších dramatických děl jsou známými trilogiemi například Tragédie víry francouzského spisovatele Romaina Rollanda, jejíž jednotlivé části nesou názvy Svatý Ludvík, Aertes a Vítězství rozumu, či Hry neutěšené anglického dramatika George Bernarda Shawa. Z české literatury jmenujme alespoň tři historické hry Aloise Jiráska Jan Hus, Jan Žižka a Jan Roháč o třech nejvýznamnějších osobnostech spojených s husitským hnutím.

Významné trilogie najdeme rovněž v próze. Autorem mnohých je Alexandr Dumas starší, který proslul zejména svou trilogií o třech mušketýrech, ale napsal i některé další například Hugenoti z období náboženských válek ve Francii v 16. století. V Anglii byl významným představitelem John Galsworthy, který se ve svých románech často zabýval životem vyšších společenských vrstev viktoriánské Anglie. Jeho nejznámějším dílem je Sága rodu Forsytů, třídílný román líčící život tří generací zámožného rodu Forsytů od osmdesátých let devatenáctého století do dvacátých let dvacátého století.

V české próze dvacátého století napsal trilogii například Karel Čapek, jde o tři noetické romány Hordubal, Povětroň a Obyčejný život, či Bohumil Hrabal, jehož vzpomínkovou třídílnou sérii s názvem Městečko u vody tvoří knihy Postřižiny, Krasosmutnění a Harlekýnovy milióny.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.