David Copperfield – rozbor díla k maturitě

 

  Kniha: David Copperfield

  Autor: Charles Dickens

  Přidal(a): eM

 

 Martina Horáková 2.E, GFPVM

David Copperfield  (1.část)

Hlavní postava: David Copperfield

Charakteristika hl. postavy: optimistický, pilný a vytrvalý charakter, chytrý, hodný

Ostatní postavy: matka Klára, služebná Peggotka, pan Murdstone, Jana Murdstoneová, kamarád Steerforth, teta Betsy, pan Dick

  

Místa, kde se kniha odehrává: Blunderstone – Vraní hnízdo, Yarmouth, Salemský ústav, Londýn – firma Murdstone&Grinby, Dover – dům tety Betsy

 

Děj:

Kniha nás provádí dětstvím Davida Copperfielda. David Copperfield, odvážný hrdina knihy, se bohužel narodil jako pohrobek. Jeho otec umřel šest měsíců předtím, než poprvé otevřel oči. Po narození tedy trávil čas jen s matkou a služebnou Peggotkou (spíše to byla jeho teta) ve Vraním hnízdu (název domu, kde bydleli). Poté však musel s Peggotkou odjet do Yarmouthu za jejím bratrem. Zde mu má říct o svatbě matky a pana Murdstonea. Hned jakmile se vrátí, koná se svatba. Pan Murdstone a Jana Murdstoneová (jeho sestra) se nastěhují za Davym a jeho matkou. P.M.* byl velice přísný, nechtěl aby měla matka bližší vztah k synovi, Davida pak poslal do Salemského ústavu (internátní škola). Zde si ho vzal pod svá ochranná křídla kamarád Steerforth, jelikož ho pro jeho malý vzrůst mnoho dětí šikanovalo. Tam se však dozvěděl, že jeho matka umřela, proto odjel ‚domů‘ na její pohřeb. P.M. rozhodl, že teď, když je jeho matka mrtvá, už není potřeba vzdělání a tak poslal ho do jeho firmy Murdstone&Grinby pro těžkou práci. Odtud ale záhy utekl za tetou Betsy** Trotwoodovou s lepším výhledem budoucnosti. Ta se ho spolu s panem Dickem ujala a stala se jeho poručnicí, proto také David přijal jméno Trotwood, právě po jeho tetě. (pak 2. část)

 

* Pan Murdstone

**Slečna Betsy už u rodiny Copperfieldových byla (když zemřel její bratr, Davidův otec), chtěla se dokonce stát kmotřenkou dítěte. Doufala, že se Kláře (Davyho matce) narodí děvče, když však zjistila, že je to chlapec, utekla, a proto David neměl nikdy příležitost ji poznat.

 

Úryvky:

Prokázat, zda se co hrdina vlastního životopisu projevím já sám nebo zda to místo zaujme někdo jiný, bude úlohou těchto stránek.

První věta knihy

Dvě věci, které mi v mysli vyvstávaly nejjasněji, byly: že ten starý život v Blunderstoneu zastírá dávná minulost, jako by ležel v mlze nezměrných dálek, a že nad mým životem u firmy  Murdstone&Grinby spadla navždy opona. Od té doby nikdo už tu oponu nevytáhl. I tady v tomto vyprávění jsem ji zdráhavou rukou nadzdvihl jen na okamžik a rád jsem ji zase spustil. Vzpomínka na život u té firmy je pro mne tak tíživá a bolestná a pojí se k ní tolik duševních útrap a hluboké beznaděje, že jsem nikdy nenašel dost odvahy zkoumat, jak dlouho mi vlastně bylo souzeno ten život snášet. Trval-li rok nebo déle nebo kratší dobu, to nevím. Vím jen tolik, že byl a že přestal; a že jsem ho vypsal a tím pro mne končí.

Konec knihy

Další podobné materiály na webu: