Dům na konci vesnice – popis

sloh

 

Téma: Dům na konci vesnice

Slohový útvar: Popis

Přidal(a): Lara Tempelová

 

Na konci obce byl starý zchátralý dům s vymlácenými okny a dveřmi zatlučenými plaňkami. Byl celkem prostorný, pravděpodobně v minulosti sloužil rodině vyšší střední třídy a bydlela v něm nejen rodina ale i menší služebnictvo.

Nyní jsou tyto časy pryč a zahrada zarůstá, plot je zborcený a zdi se strženou omítkou prostupuje vlhkost. Když člověk nahlédne dovnitř, uvidí zbytky starožitného nábytku s vrstvou prachu a špíny, popsané papíry a rozbité nádobí. Při klidu a mírném větru, bylo slyšet jak okny a budovou prostupuje vítr a jemně hvízdá. Ten také přispíval k roznesení papíru a zničení nábytku v hlavní místnosti. Pokud by se dostal člověk dovnitř, mohl se projít dále do další prázdné místnosti plné špíny kamení a prázdných zastaralých zdí s okny, které se dříve pyšnily výhledem do zahrady. Na zahradu dokonce vedly dveře, které dnes již neexistují, a zbyla po nich pouhá díra.

Nebylo by překvapující, kdybychom na záznamech z minulosti nalezli fotografii kde je zahrada plná upravených záhonů a růží. Dnes se tu ale rozprostírají břízy a traviny, zcela divoce a nekontrolovaně ovládající nejen zahradu ale postupně podmaňující i budovu samotnou. Tam kde dříve byly okapy, jsou nyní byliny různých druhů. Rezavý a střechy propouštějí vodu dírami v plechu. Při dešti je vidět, jak proudy tečou nejen po stěnách ale i dovnitř domu, protože střecha už dávno neplní svou funkci. Stále je ale toto místo zajímavé a láká lidskou pozornost.

Těžko ale říci, jestli bude možné jej opravit a zda se do něj vrátí život. Majitelé jsou neznámí, budova chátrá dál a lidé jí míjejí, jakoby neexistovala. Jak dlouho tu zůstanou prázdné místnosti a kamenné stěny nikdo neví, možná je vezme příroda, možná je někdo opraví.

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně