Enderova hra – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Enderova hra

Autor: Orson Scott Card

Přidal(a): hircus

 

Žánr : sci-fi

 

Kniha Enderova hra je první knihou Enderovy ságy. Paralelně s touto ságou se odvíjí i děj stínové série, se kterou tvoří deset románů a několik povídek.

Hlavní postavou knihy je Andrew Wiggin, zvaný Ender.

Děj se odehrává na Zemi i ve vesmíru na konci 21. století.

Na pozadí Enderova příběhu se odehrává paralelně příběh jeho starších sourozenců krutého, po moci toužícího Petra, a citlivé Valentiny.

 

Lidstvo očekává třetí invazi mimozemských vetřelců – Termiťanů (jejichž civilizace se svou organizací nejvíce podobá pozemským společenstvím hmyzu). Lidé si jsou vědomi, že tato bitva bude rozhodující. Tuší že budou čelit mnohonásobné přesile a technologicky vyspělejšímu nepříteli. Už při druhé invazi nepodlehlo lidstvo jen díky šťastné náhodě a intuici novozelandského kapitána hvězdné lodi Mazera Rackhama.

Lidstvo proto hledá geniálního vojevůdce, který by se dokázal i tentokrát postavit takovému nepříteli a porazit jej jednou provždy.

Naděje vkládají do Endera, kterého považují za nejvhodnějšího z možných kandidátů. V šesti letech ho odvedou od rodiny a umístí jej do Bitevní školy, kde jsou vychovávaní důstojníci vesmírné flotily. Spolu s ostatními geniálními vrstevníky se tady má učit taktiku a strategii válčení.

Výuka probíhá formou počítačových her a simulací. Žáci Bitevní školy se postupně zapojují i do studentských armád, které spolu bojují v bitevní místnosti a učí se tak strategii a taktice.

Učitelé Bitevní školy si však uvědomují, že střet s nepřítelem se nezadržitelně blíží a že dochází čas. Proto se snaží Enderovu výuku co nejvíce urychlit. Snaží se jej oddělit od ostatních, aby byl nucen vše řešit sám a sotva se vyrovná  s nastalou situací posunou ho výš. V rekordním čase ho povyšují z bažanta na vojáka, z vojáka na velitele čety, z velitele čety na velitele armády. Tím ho stále vystavují závisti a nepřátelství ostatních. Vytvářejí tak neúměrný tlak na Enderovu psychiku. Přesto Ender postupuje stále výše a ve hře nikdy neprohraje, ať je situace sebeabsurdnější. Vše se děje za detailního sledování učitelů.

Ender je dokonce dvakrát vmanipulován do situace, kdy v sebeobraně skutečně zabije svého protivníka (spolužáka), aby sám „přežil“. Přestože se Ender tuto skutečnost sám nikdy nedozví a je mu řečeno, že jeho protivníci skončili v nemocnici, nebo byli posláni na Zemi. Ender cítí vinu a trápí se, zazlívá učitelům, že nechávají věci dojít tak daleko. Netuší, že vše je součástí plánu jak v něm vypěstovat instinkty „zabijáka“, který musí zachránit Zemi.

Na konci knihy se Ender osobně setkává s Mazerem Rackhamem, kterému se podařilo odrazit druhý útok Termiťanů. Ten jej osobně učí strategii a sdílí s ním své poznatky o nepříteli. V této fázi již Ender  řídí celou imaginární flotilu vesmírných lodí a připravuje se na skutečný boj.

Simulace bojů jsou den ode dne těžší a více vyčerpávající. Bojuje proti stále nesmyslnější přesile, má k dispozici stále zastaralejší typy lodí. Nakonec odmítne dál hrát a je mu řečeno, že ho čeká poslední hra, která bude jeho mistrovskou zkouškou. Ender souhlasí, ale když se další den spustí hra, vidí že přesila kolem domovské termiťanské planety převyšuje nesmyslně jeho vlastní síly a že je nesmysl vyhrát. Ender zuří, že učitelé podvádějí a naschvál ho nechtějí nechat vyhrát. Neumí ale prohrávat a nechce aby učitelé vyhráli, proto hraje a lstí vyhraje, přes vlastní ohromné ztráty.

Teprve teď mu učitelé řeknou, že právě zachránil Zemi. Že posledních několik týdnů nehrál hru, ale skutečně bojoval Termiťany, zničil jejich domovskou planetu a zabil „královnu“ a s ní i všechny Hmyzáky.

Ender se zhroutí. Nedokáže se smířit s vědomím, že vyhladil celou jednu inteligentní civilizaci a že poslal na smrt ohromné množství vlastních lidí.

Když se za nějakou dobu vzchopí, zjistí, že se nemůže vrátit na Zemi, kde mezitím vypukly politické šarvátky mezi jednotlivými státy. Každá ze stran chce získat Endera (geniálního stratéga) na svou stranu nebo jej zabít, aby ho nedostala „druhá strana“. Ender proto nasedne na vesmírnou loď, která se vydává kolonizovat nové planety a odlétá pryč. Pod pseudonymem „mluvčí za mrtvé“ píše knihu, kde se snaží lidstvu vysvětlit, že střet s Termiťany nebyl nutný, a že se jednalo o tragické nedorozumění. Na cizí planetě zjistí, že existuje možnost, jak vzkřísit vyhlazenou civilizaci a upíná se k ní.

 

Postavy :

Ender – geniální chlapec, který má zachránit svět. Je citlivý. Pochybuje o sobě. Bojí se, že se z něho stává vrah.

Petr Viggin – starší bratr Endera, velmi inteligentní, krutý, manipuluje s okolím, touží po moci

Valentina Viggin – starší sestra Endera, velmi inteligentní, citlivá, má ráda Endera, snaží se usměrnit Petra

Hyrum Graff – učitel z Bitevní školy, jeho úkolem je připravit Endera na střet s Termiťany, v co nejkratším čase a za každou cenu. Uvědomuje si, důležitost i neetičnost své práce. Je mu Endera líto.

Bean – chlapec z Endrovy armády, hlavní postava románu Enderův stín ze Stínové ságy. Je inteligentnější než Ender, nikdo to neví, ale je s ním počítáno na Enderovo místo, kdyby Ender selhal. Sám si uvědomuje, že je inteligentnější, ale rozhodne se, že bude ten „druhý“ a pomůže Enderovi vyhrát válku. Jediný si uvědomuje, že poslední bitvy jsou skutečné.

 

O autorovi :

Orson Scott Card se narodil 24.8.1951 v Richlandu ve  státě Washington ve staré mormonské rodině. Nějakou dobu působil jako mormonský misionář v Brazílii. V roce 2005 se stal profesorem na virginské univerzitě v Buena Vistě.

O.S.Card patří mezi nejznámější a velmi pilné současné americké spisovatele. aktivně glosuje současnou světovou politiku. Píše převážně science fiction a fantasy, ale  některé jeho romány se zabývají i náboženskou tematkou, např. Stone Tables o životě proroka Mojžíše, trilogie Women of Genesis, sbírka povídek The Folk Of The Fringe a román Saints o mormonech.

Za sci-fi romány Enderova hra a Mluvčí za mrtvé získal v letech 1985 a 86 prestižní ocenění HUGO a NEBULA.

Ve svých knihách se zabývá morálními hodnotami. Vykresluje vztahy v nejrůznějších lidských komunitách. Analyzuje politická dění, snaží se zachytit všude přítomný boj o moc, fyzické i psychické střety a manipulaci s lidmi na různých úrovních a v různých prostředích. Ptá se, lze-li ospravedlnit přestupky proti morálce „vyššími zájmy“. Klade důraz na lidskou slušnost a čistotu života.

Jazyk je spisovný, čistý, bez vulgarismů. Vyprávění je emotivní, plné napětí.