Gabriel Chevallier – životopis

literatura

 

Jméno: Gabriel Chevallier

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Francouzský spisovatel a humorista první poloviny dvacátého století. Známý je především svým satirickým románem Zvonokosy, v originále Clochmerle, se kterým zaznamenal úspěch po celém světě.

 

Život

Gabriel Chevallier se narodil 3. května 1895 ve francouzském Lyonu v rodině notářského úředníka. Studoval na mnoha středních školách, nějaký čas navštěvoval i církevní seminář. Poté začal studovat malířství, ale vypuknutí první světové války jeho studium přerušilo. Musel totiž nastoupit do armády, v roce 1915 byl raněn. Po skončení první světové války získal několik vojenských vyznamenání, například Válečný kříž 1914-1918, a zároveň vystřídal různá zaměstnání, pracoval například jako retušér fotografií, cestující prodavač, novinář, designér, plakátový designér či učitel kreslení.

Od roku 1925 se začal věnovat psaní a velmi brzy se stává čtenářsky oblíbeným autorem, především díky svému inteligentnímu jemnému humoru a schopnosti nahlédnout do mentality tehdejších středních vrstev. Z uměleckého hlediska byla vždy ceněna jeho znalost lidské psychiky, kdy mnoho postav Chavellierových děl je velmi zajímavě psychologicky vykreslených, a také mentality nejrůznějších vrstev francouzské společnosti a jejích mravů. Vše je navíc podané velmi srozumitelným stylem využívajícím jazykový humor, ironii a satiru.

Jeho nejznámějším dílem jsou Zvonokosy, románová kronika jednoho vinařského maloměsta na jihu Francie. Tato kniha byla přeložena do dvaceti šesti různých světových jazyků a prodalo se jí více než sedm milionů výtisků. Kniha vzbudila velký ohlas nejen u čtenářů, ale také u literární kritiky. Na úspěch knihy navázalo i několik jejích filmových zpracování a sám Gabriel Chevallier poté napsal ještě její dvě volná pokračování, která zasadil do stejného městečka. Gabriel Chevalier zemřel 5. dubna roku 1969 v Cannes, pohřben je ve svém rodném Lyonu.

 

Dílo

Zvonokosy

Vrcholné dílo Gabriela Chevalliera, satirická kronika malého městečka, které se nachází v jihofrancouzském vinařském regionu Beaujolais. Hlavní zápletkou tohoto humorného díla je postavení záchodků v centru městečka. Tato na první pohled malicherná věc ale měla pro celé Zvonokosy dalekosáhlé následky a rozdělila městečko na dva nesmiřitelné tábory. Jeden z táborů stavbu záchodků prosazoval, druhý naopak odsuzoval. Zápletka se stavbou záchodků tak Chevallierovi posloužila jako záminka pro vytvoření určité groteskní karikatury a satiry na poměry ve francouzském veřejném životě v době po první světové válce, neboť záchodky byly velmi strategickým tahem v předvolebním období. Záchodky jsou nakonec postaveny a slavnostně otevřeny. Součástí oslav jsou například i proslovy a recitace na tento unikátní architektonický výtvor. Román vyšel poprvé roku 1934.

Zvonokosy: Babylon

Volné pokračování úspěšného satirického románu z roku 1951, ve kterém se znovu setkáváme s některými aktéry, se kterými jsme se seznámili již v prvním díle. Jednou z hlavních postav, kolem které se točí většina děje, je farář Severin Calaba, který pravidelně navštěvuje místní hostinec a léta má intimní poměr se svou hospodyní a kuchařkou.

Zvonokosy: Lázně

Závěrečný román odehrávající se v malém městečku Zvonokosy vyšel poprvé v roce 1963. Gabriel Chevallier se v něm tentokrát soustředí především na kritiku medicíny, která se stále více a více stává spíše obchodem a podnikáním než službou pro nemocné lidí, a také na kritiku korupce v politice a přizpůsobování se politické situaci tak, aby se člověk měl dobře za každého politického režimu.

Kolej na Svatém kopečku

Román z roku 1937, který popisuje jeden školní rok na této škole těsně před vypuknutím první světové války. Autor zde satiricky zesměšňuje například přílišné lpění na náboženské výchově studentů  a zároveň vykresluje zajímavé charaktery a životní osudy některých studentů a učitelů.