Románová kronika

literatura

 

Jméno: Románová kronika

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Románová kronika je specifickým literárním žánrem, který v sobě propojuje děj a chronologické zachycení života v průběhu času. Díla většinou zachycují život velkého množství postav v určitém specifickém prostředí, které sledujeme v rámci určitého časového horizontu.

 

Základní románové kroniky

Zjednodušeně lze říci, že románová kronika je román, který využívá metody kroniky, zachycuje život a jeho proměny v rámci času. Tento čas může být lineární či cyklický. Kromě času je důležitým prvkem románové kroniky také prostředí, kterým je jedna určitá lokalita, jedno místo. Pro postavy je toto místo jakýmsi symbolem domova, bezpečí a jistoty. Tak jako u času je místo omezené, a tak vzniká uzavřenost prostoru i času.  Vypravěč románové kroniky bývá vševědoucí, je pouze jakýmsi nestranným pozorovatelem děje, který často popisuje do nejmenších detailů. Důležitou součástí románových kronik často bývají popisy zvyků, práce na vesnici v průběhu roku a místních reálií. Děj v románové kronice je tvořen jednotlivými příběhy a tématy, které nebývají propojeny, často probíhají současně, ve stejném prostoru a čase. Románová kronika byla jedním z žánrů, který se objevil například v české literatuře v rámci realismu na konci devatenáctého století.

 

Významné románové kroniky a jejich autoři

Nejvýznamnějším příkladem románové kroniky v české literatuře je společné dílo Aloise a Viléma Mrštíkových Rok na vsi. Na rozsáhlé románové kronice Rok na vsi pracovali bratři Mrštíkové deset let. V té době Alois Mrštík žil a učil na škole ve vesnici Diváky. Později se Diváky staly jakýmsi předobrazem románové vesnice Habrůvky, která se nachází na pomezí Slovácka a Hané, z tohoto důvodu je také kniha psaná místním nářečím. Kniha má podtitul Kronika moravské dědiny a zachycuje jeden rok, od podzimu do léta v této vesnici se všemi jejími tradicemi a zvyky, které se v ní v průběhu roku odehrávají. Důležitou roli má v díle také příroda a její proměny v průběhu roku, které ovlivňují a určují život místních lidí.

Další ukázkou románové kroniky je kniha U nás Aloise Jiráska, čtyřdílná kronika zachycuje národní obrození v autorově rodném Hronově. Hlavní postavou je kněz Pavlovický, který má předobraz ve skutečném knězi Josefu Regnerovi, který byl jakýmsi místním buditelem. Románovou kroniku napsal i Jan Herben, její název je Do třetího i čtvrtého pokolení.