Graffiti – článek

 

Jméno práce: Graffiti

Slohový útvar: Článek

Přidal(a): ivka99

 

 

 

Líbí se vám?

Velmi diskutované téma posledních let je graffiti. Názory na tento druh výtvarného projevu se ve společnosti značně různí. Oč se vlastně jedná? Výraz graffiti je odvozen od řeckého slovesa grafein, což znamená psát. Technikou této tvorby je nanášení barev, nejčastěji ve formě spreje, na plochy ve veřejném prostoru, případně jejich škrábání a leptání. Výsledkem je nejčastěji barevný nápis zaznamenávající například přezdívku autora nebo jeho názor (takzvaný tag).

Teď něco málo z historie: Za první graffiti, výtvarnou práci ve veřejném prostoru, můžeme považovat již jeskynní malby v pravěku. O trochu blíže k dnešní podobě mají pak nápisy na omítkách z dob starověkého Říma či Egypta, nejčastěji vyjadřující nadávky, tou dobou zejména na vládnoucí panovníky, nebo různá vyznání lásky. Moderní graffiti se pak začalo objevovat ve 30. letech 20. století v New Yorku, jedné z amerických metropolí. Mladí rebelové z různých ghett či gangů si zde takto označovali svá území. V 60. letech, po druhé světové válce, pak graffiti zaznamenalo největší rozmach. O tuto formu výtvarnictví se začali zajímat i umělci, kteří svá díla prosadili i do mnohých galerií. V Česku se pak první graffiti vyskytovalo po Sametové revoluci.

A jak to vypadá v současnosti? Valná většina děl je vytvářena ilegálně. Autoři, zejména mladí lidé, při své tvorbě poškozují zdi domů či dopravní prostředky i jiný cizí majetek bez souhlasu majitele. V těchto případech se jedná o vandalismus, který je v České republice klasifikován jako trestný čin. Nejzávažnější je ničení architektonicky významných a památných staveb. Existují však i místa pro tuto tvorbu přímo určená, musí se na nich ovšem dodržovat určitá pravidla.

Mnozí z nás vnímají graffiti jako nevkusné nápisy, které často hyzdí zdi mnohých objektů. Důležité je ale, kde se graffiti vyskytuje. Například na jinak šedivých zdech silničních podchodů jsou barevné graffiti příjemným zpestřením. V dnešní době se na podobných místech rozmáhá také streetart, při kterém již vznikají vyloženě umělecké malby. Právě podporou akcí, kde mohou autoři organizovaně vyzdobit vybrané prostory, by se mohl eliminovat vandalismus a posunout graffiti blíže k opravdovému umění.

 

Hodnocení: 1 = výborně