Hordubal – úvaha o díle Karla Čapka

rozbor-díla

 

Jméno práce:  Hordubal (Karel Čapek)

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Tereza

 

Rozbor díla: Hordubal

  • V této úvaze pojednávající o díle Karla Čapka: „ Hordubal,“ bych chtěla především nastínit projev pragmatismu v jeho díle.
  • Když jsem poprvé přečetla knihu Hordubal, měla jsem z ní rozpačitý pocit. Nejvíce mi bylo líto Hordubala, jak se k němu zachovala jeho vlastní manželka i dcera. Ale pojďme si povědět něco o postavách.
  • Hordubal je muž středního věku, otec a manžel. Vrací se z Ameriky, kde byl vydělávat peníze. Ve vlaku povídá spolucestujícím jaké to bylo, že posílal manželce peníze a velmi se na ni těšil. No zamyslete se, posílali by jste peníze ženě, kterou už jste takovou dobu neviděli? Hordubal zřejmě přemýšlel v duchu lásky a dobroty. Z knihy jasně vyplívá, že velmi miloval svou ženu i dceru a nyní, když jede domů se těší na shledání. V čem je tedy onen zakopaný pes? Hordubal po vrácení do svého statku zjistí, že ho manželka téměř nepoznává, nepadá mu kolem krku jak očekával a jeho dcera se více tulí ke Štěpánu Manyovi jejich čeledínovi. Hordubal v této chvíli však netuší nic o milostném poměru mezi jeho ženou Polanou a Štěpánem. V hospodě Hordubala nikdo nepoznává a dozví se, že jeho žena mu byla nevěrná (no, neměli by jste v tuto chvíli chuť ty lháře zbít?). Hordubal tomu nevěří a tak se s nimi popere. Jednou se, ale skutečně na vlastní oči přesvědčí o nevěrnosti své manželky. Zjistí, že vlastně neví jak dál. V této situaci mi Hordubala bylo už opravdu líto.
  • Představte si, že celá dlouhá léta vyděláváte peníze. Posíláte je manželce a dceři a po tom co přijedete domů zjistíte, že to všechno bylo zbytečné, že jste vlastně podstrojovali manželce. Přímo ji vybízeli k nevěře. Světe, cožpak to takto jde dál?! Nejde. Hordubal bohužel musel tentokráte spolknout hořkou pilulku a smířit se s tím, že je to tak. Toto dílo je poměrně hluboce prostoupeno prvky pragmatismu, který se projevuje zejména v tom, že člověk staví do popředí lidskou praxi. Pragmatismus jako filosofický směr chápe člověka jako bytost jednající nikoli jako myslící. Také se zde silně objevuje podtext toho, že pravda má různé úhly pohledu a záleží na člověku, který z těchto úhlů pohledu si vybere a přijme ho za svůj. Karel Čapek v tomto svém díle podává obraz muže, na jedné straně a společnosti na straně druhé, jež neprávem odsuzuje Hordubala a vysmívá se mu. Myslíte, že je správné vysmívat se člověku, kterého ani neznáte? Nevíte jaký má život, co prožil a především velkou roli v životě Hordubala hraje láska. Je až příliš zamilován do své ženy, má nasazeny jak se říká, růžové brýle. Společnost se mu vysmívá a odsuzuje ho. Avšak co náš milý Hordubal, co jiného mu zbýva než milovat svou ženu a nevzdat se v to co věří?
  • Hordubal vlastně jedná pro blaho své, snaží se plnit povinnosti každodenního života, ale realita mu utíká. Nezamýšlí se nad tím, proč se mu celá ves vysmívá. Jak zní jeden moudrý citát: „ Zatímco vše odkládáme a odsouváme, život nám utíká před očima. “ A  v případě Hordubala tomu tak opravdu je.
  • Po té co je Hordubal zabit, řeší se otázka, kdo ho vlastně zabil. Přemýšlím, jestli je vůbec možné označit někoho jako viníka. Zřejmě ne. A dokonce i Karel Čapek v tomto díle neposkytuje přesný, jasný závěr. Kdo tedy Hordubala zabil? Může za to snad Štěpán? Udělal to kvůli lásce k Polane? A co Polana, byla s ním v době vraždy? Na tyto a mnohé další otázky nám Karel Čapek nepodává jednoznačnou odpověď. Vše jakoby skrývá za rouškou tajemna. V závěru knihy je sice částečně naznačeno, že vrahem zřejmě byl Štěpán, ale s touto informací vyplívají na povrch další otázky. Proč to tedy Štěpán udělal? Snad z lítosti k Hordubalovi, snad pociťoval obrovskou lásku k Polane, snad ho táhly peníze a majetek Polanin. Nad tímto a mnohým dalším mi zůstává rozum stát.  A co vy, jak vy dokážete pojmout pravdu? Odsuzujete jiné i přesto, že nevíte jaký je jejich život?[1] Pokud ano, zamyslete se prosím nad sebou. Cožpak lze lidi odsoudit pouze z toho, co o nich slyšíme? Pokud chceme člověka soudit měli by jsme se sním sblížit a poznat jeho opravdový život, nikoli dát na řeči jiných. Protože : „Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk.“[2]

Hodnocení: 1 = výborně

[1]  ČAPEK, Karel. Hordubal. Třebíč: Akcent, 2017. ISBN 978-80-7497-042-9

[2]   https://cs.wikipedia.org/wiki/Pragmatismus