Hordubal – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Hordubal

Autor: Karel Čapek

Přidal(a): Martina Hladíková

 

Karel Čapek

 • Český dramatik, překladatel, prozaik, redaktor v Lidových novinách, psal i cestopisy, politická, filozofická díla a pohádky.
 • První díla vznikala ve spolupráci s bratrem Josefem, který byl také spisovatel a malíř (Zářivé hlubiny, Krakonošova zahrada).
 • Byl vyloučen z gymnázia – kvůli kritice Rakouska-Uherska
 • Přátelil se s T. G. Masarykem.
 • Několikrát byl nominován na Nobelovu cenu, nikdy ji však nezískal.
 • Později veřejně vystupoval proti nacismu a fašismu, což vedlo k politickým útokům ze strany českých pravicových extrémistů.

 

Další díla:

  • Bílá Nemoc
  • RUR
  • Matka
  • Ze života hmyzu
  • Válka s mloky
  • Krakatit
  • Továrna na absolutno
  • Dášenka čili život štěněte

 

Literárně-historický kontext

Obecně kulturní kontext:

pol. 20. st., Demokratický proud

 • Autoři byli tzv. pragmatisté (pragmatismus= směr – hlavně ten filozofický, který se snaží najít totální pravdu. Všeobecná pravda neexistuje, je tolik pravd, z kolika úhlů se na ni díváme.)
 • Jednalo se o české pragmatisty, kteří psali do Lidových novin
 • Názorově blízcí byli T. G. Masarykovi
 • Zájem o obyčejný, každodenní život lidí
 • Vystupují proti fašismu

 

Další autoři tohoto období:

  

Historický kontext

 • 5. 1945 – konec 2. světové války
  • vítězové: USA, Francie, Velká Británie a SSSR
  • poražení: Německo, Itálie a Japonsko
  • osvoboditelé si pomyslně rozdělili Evropu na východní a západní blok
 • 1948 – komunistický převrat, nástup nového režimu
 • 1953 – umírá Gottwald a Stalin, mírnější uvolnění režimu
 • jaro 1968 – Pražské jaro, vrchol demokratizace, politické uvolnění
 • 8. 1968 – okupace vojsky Varšavské smlouvy (SSSR, Bulharsko, Maďarsko, NDR), 3. velká vlna emigrace (první dvě: 1938-39, 1948)
 • leden 1969 – upálení Jana Palacha jako protest proti komunistickému režimu
 • a 80. léta – tzv. normalizace, čistky v komunistické straně, zrušení mnoha politických organizace (Junák, Sokol a další), přísná cenzura
 • 11. 11. 1989 – Sametová revoluce, svrhnutí režimu

 

Rozbor díla: Hordubal

Téma:

 • Není jenom jedna pravda, záleží na pohledu, z jakého se na ní díváme. Proto i spravedlnosti lze těžko dosáhnout. Kniha je součástí noetické trilogie, kterou tvoří novely Povětroň a Obyčejný život. Novely spojují prvky poznávání člověka a filozofické pasáže.

 

Motivy:

 • Pravda, úvahy, proměna, rodina, mezilidské vztahy, vražda, smrt, zklamání.

 

Literární druh:

 • Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)

 

Literární žánr:

 • Novela (střední prozaický žánr rozsahově kratší než román, ale delší než povídka, děj se obvykle odehrává v krátkém časovém úseku, v příběhu vystupuje omezený počet postav a odbočky od hlavní dějové linie téměř nejsou)

 

Literární forma:

 • Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Kompozice:

 • Chronologický děj
 • Střídání ich-formy a er-formy
 • Dělení do 3 částí, které se rozdělují do více kapitol

 

Postavy:

 • Juraj Hordubal – Velmi pracovitý a rodinně založený. Pro svoji manželku a dceru by udělal cokoliv. Pracuje tvrdě, aby vydělal co nejvíce peněz. Touží jenom po lásce a šťastném rodinném životě. Je naivní a ostatními využíván, to si však neuvědomuje, protože si myslí, že jsou všichni hodní.
 • Polana Hordubalová – Jurajova manželka. Není příliš hezká, ale pro Juraje je nejhezčí ženou. Je mu nevěrná a neváží si toho, co Juraj dělá pro rodinu. Láska není vzájemná, Polana Juraje nemá tak ráda, jako Juraj ji. Miluje Manyu, se kterým má vztah během Jurajovy nepřítomnosti. Poté, co Juraj onemocní, se o něho stará, ale stále miluje Manyu.
 • Štěpán Manya – Pomocník u Hordubalových. Má poměr s Polanou, přestože je vdaná. Je zlý a vypočítavý. Chová se jenom tak, aby přilepšil sobě. Lže, a dokonce i zabije nevinného člověka.
 • Hafia Hordubalová – Jurajova a Polanina dcera. Je jí 11 let. Během otcova pobytu v USA na něj naprosto zapomene, daleko lepší vztah má s Manyou. S matkou si příliš nerozumí, Polina se k ní často chová ošklivě.

 

 

Časoprostor:

 • polovina 20. století
 • Malá vesnička Krivé v Podkarpatské Rusi

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Hovorové výrazy
 • Častá přímá řeč
 • Archaismy (slova zastaralá, jejíž názvy se už aktivně příliš nepoužívají – žardán)
 • Bohatá slovní zásoba
 • Vnitřní monology (Jurajovy myšlenky)
 • Výrazy z angličtiny (např. ztratil jsem employment)
 • Přirovnání (vyhřátá jako chlebová pec)
 • Hyperbola (zveličení – je zlostí celý žlutý)
 • Personifikace (věci a abstraktní pojmy získávají lidské vlastnosti a jednání – tma, co dýchá)

 

Děj:

Juraj Hordubal se vrací z USA, kde dlouhých 8 let pracoval jako horník. Vydělal hodně peněz, část posílal ještě během pobytu v USA, další velkou část veze nyní s sebou. Nemůže se dočkat, až se konečně potká se svou manželkou a dcerou.

Přivítání je však velmi chladné. Juraj se dozvídá, že mu jeho žena Polana byla během jeho nepřítomnosti nevěrná se Štěpánem Manyou, se kterým si rozumí i jeho dcera Hafia. Polana navíc bez jeho vědomí prodala pole.

Juraj i přesto Polanu stále miluje a věří, že dokáže manželství zachránit. Odkáže všechen svůj majetek své manželce, protože si myslí, že si tak získá znovu její náklonost.

Juraj onemocní a Polana o něho docela dobře pečuje. Jeho zdravotní stav se zhoršuje, až po pár dnech zemře. Není to však kvůli nemoci, ale byl zavražděn. Vraždu spáchali Manya a Polana.

V dalších dvou částech knihy se vyšetřuje vražda a vede se soudní proces s pachateli. Jurajovo tělo má být posláno k pitvě, ale cestou se ztratí jeho srdce, proto je pohřben bez něho. Tato ztráta má symbolizovat nevyřešení případu.