Hudebně dramatická dílna – popis události

 

Jméno práce: Hudebně dramatická dílna

Slohový útvar: Popis události

Přidal(a): Bernardetta

 

 

 

Hudebně dramatická dílna

První týden v prosinci se v Salesiánském středisku v Praze 8 konala hudebně – dramatická dílna, kterou vedli profesionální herci, manželé Novákovi. Účast na setkání byla hojná, potvrdit účast předem bylo prozíravé, kapacita dílny se úplně naplnila. Nakonec se sešlo asi třicet zvídavých dětí rozmanitého věku spolu se svými rodiči. Nebylo potřeba žádných rekvizit, jenom mít na sobě pohodlné oblečení.

Děti se vzájemně seznámily hned při úvodní hře a společně s lektory se rozezpívaly. Následovala práce s hlasem. Stejný text, který neměl žádný expresivní obsah, se snažily hlasově vyjádřit různým způsobem. Například slovní spojení „přijel autobus“ říkaly jako by šlo o život, posléze jako by to byla skvělá zpráva, anebo naopak zcela lhostejně. Tak se děti učily vyjadřovat obsah textu s důrazem na emotivní projev. Ani různé věkové kategorie nebránily tomu, aby všichni porozuměli zadání a ke všeobecnému veselí se zapojili i někteří rodiče.

Následovala práce s loutkami. Po úvodní scénce si děti mohly vše osahat a vyzkoušet. Šlo o skutečné loutky, které měly za sebou mnoho představení a nebylo tak snadné je ovládat, ale děti byly přesto nadšené. Následovaly další pohybové i hudební aktivity. Děti prokázaly přirozené vlohy a byly velice snaživé a ukázněné.

Každá rodina přinesla něco ke společnému občerstvení a díky příjemným domácím podmínkám v salesiánském středisku vzniklo pohodové agapé. Teplý čaj a káva přišly v nevlídném prosincovém počasí vhod nejen rodičům, ale i dětem, které se o přestávkách vrhaly na domácí koláče, obložené chleby i zákusky.

Velký dík patří všem zúčastněným a těšíme se na další aktivity našeho střediska.

 

Hodnocení: neuvedeno

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.