Ivan Alexandrovič Gončarov – životopis

životopis

 

Jméno: Ivan Alexandrovič Gončarov

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Ruský spisovatel a literární kritik druhé poloviny devatenáctého století, který patří mezi významné představitele kritického realismu. Jeho nejznámějším dílem je světově uznávaný román Oblomov.

 

Život

Ivan Alexandrovič Gončarov se narodil 18. června 1812 ve městě Simbirsk, dnešní Uljanovsk, v zámožné kupecko-statkářské rodině. Jeho otec zemřel, když byl ještě malý chlapec, a jeho roli pak poměrně úspěšně převzal Gončarovův kmotr. Vzpomínky na dětství  i vztah se svým kmotrem Gončarov později použil v literární tvorbě. Dobré finanční zázemí mu po absolvování soukromého penzionátu a následné obchodní akademie umožnilo pokračovat ve studiu také na moskevské univerzitě, kde vystudoval filologii. Po dokončení studií se na krátkou dobu vrátil do Simbirska, kde získal místo gubernátorova tajemníka. Brzy ale odešel do Petrohradu. Dlouhá léta zastával nejrůznější významná úřednická místa, byl například cizojazyčným korespondentem na ministerstvu financí. Kromě literatury bylo jeho vášní rovněž cestování.

Mezi lety 1852 a 1855 podnikl námořní cestu kolem světa na válečné fregatě jménem Pallada, během cesty si psal rozsáhlé zápisky o událostech, které výpravu postihly. Po návratu do Petrohradu se stal cenzorem. Na konci šedesátých let devatenáctého století předčasně odešel do penze. Důvodem byl jednak jeho zdravotní stav a také určité politiky neshody. Po zbytek života se tak už věnoval převážně pouze literatuře. Gončarov se nikdy neoženil a neměl žádné děti, byl samotářský a soustředil se nejprve na kariéru ve státních službách a později na literaturu. Kromě románů psal i kratší prózy, povídky a črty, věnoval se také literární kritice a rovněž překladům, například z francouzštiny. Zemřel na zápal plic v Petrohradu 27. září roku 1891.

 

Dílo

Všední příběh

První román Gončarova, jehož hlavním hrdinou je Alexandr Adujev, který právě opouští rodnou vesnici Grači a pokouší se uspět v Petrohradě. Tímto přesunem do velkoměstského prostředí zároveň značně dlouhý proces jeho proměny, kdy se díky zkušenostem postupně stává z naivního mladíka dospělým mužem. Velký podíl na této přeměně má jeho strýc, který se mu snaží radit a pomoci k tomu, aby konečně „prozřel“. I když Alexandr nejprve názory svého strýce a jeho cynický pohled na svět odmítá, postupem času se stává stejným. Důležitou součástí románu jsou také nejrůznější vztahy, které Alexandr navazuje s rozmanitými ženami.

Oblomov

Druhý Gončarův román nese přímo v názvu jméno hlavního hrdiny, kterým je Ilja Iljič Oblomov. Oblomov je typický překladem tak zvaného zbytečného člověka, pasivní, bez jakýchkoli ambicí, vede nudný, zahálčivý život a jen zřídkakdy opouští svůj příbytek. V tomto odpovídajícím pomalém tempu se odvíjí i první ze čtyř částí románu, kdy Oblomov se v podstatě nehne ze svého pokoje, kde postupně přijme několik hostů. Zlom nastane ve druhé části románu s příchodem jeho dlouholetého přítele Andreje Štolce, který se ho snaží přimět k nějaké aktivitě. K narušení zaběhnutých pořádků a větším změnám v jeho životě ale dojde až ve chvíli, kdy se zamiluje do mladé krásné zpěvačky Olgy. Další ženou, která následně Oblomovův život ovlivní, je vdova Agafja. Zajímavostí je, že podstatnou část románu Gončarov napsal během svého pobytu v Mariánských Lázních.

Strž

Nejdelší románové dílo, jehož hlavním hrdinou je Boris Pavlovič Rajskij. První část zachycuje Rajského působení v Petrohradě, kde se snaží prorazit jako umělec a hledá zde inspiraci. Toto neustálé hledání inspirace ale vede k tomu, že na věci a osoby ve svém okolí nahlíží pouze jako na potenciální materiál pro vlastní tvorbu. Jeden z hlavních zdrojů jeho inspirace tvoří ženy, v Petrohradě je to především mladá vdova Sofja Nikolajevna Bělovodovová, po přesunu k příbuzným na venkov je to pak jeho babička, ušlechtilá aristokratka i schopná statkářka, a jeho dvě sestřenice Marfinka a Věra.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.