Jak napsat esej?

literatura

 

Téma: Jak napsat esej?

Zařazení: Slohové práce

Přidal(a): Nikola Strnadová

 

Slovo esej pochází z francouzského slova essai, což v překladu znamená pokus nebo také zkouška. Tento útvar se nejvíce používal v pozdní renesanci a pozdním osvícenství. V této době tvořili eseje pouze výjimeční filosofové či vědci. Byla to pro ně nejvyšší forma intelektuálního cvičení. Správný esej by měl obsahovat vlastní názor autora a jeho otestování mezi názory odlišnými či dokonce protikladnými.

 

Struktura eseje

Jako spousta jiných útvarů, také esej se skládá ze tří částí, a to z úvodu, hlavní části a závěru. Úvod je zaměřen na vysvětlení tématu, hlavní část se zaobírá konkrétností a závěr už jen všechno shrne.

 

Úvod

Může se zdát, že napsat úvod není nic těžkého. To je však omyl, neboť v této části byste měli splnit hned tři body – vysvětlit výběr tématu, předložit základní argument a zaujmout. Pokud nezaujmete hned na začátku, nikdo ve čtení pokračovat nebude. Měli byste proto zvolit atraktivní téma, které čtenáře zaujme natolik, aby měl důvod vaši esej dočíst do konce.

 

Hlavní část

Hlavní část musíte napsat tak, abyste pojali celé téma eseje. Nyní přicházejí na řadu jednotlivé argumenty a důkazy, které jste zmínili v úvodu. Chybět by neměly příklady a srovnání, případně metafory. V této části se také zamýšlí nad protikladnými názory, a pokud je nějaký z názorů chybný, je potřeba to dokázat. Tato část musí tedy být nejdelší a vyčerpávající.

 

Závěr

Takovou třešničkou na pomyslném dortu je závěr, který obsahuje nejčastěji jeden až dva odstavce. Měli byste zde shrnout vaši úvodní tezi a zobecnit její platnost. Prostor je zde i pro radu či jakýsi pohled do budoucnosti.

Rozhodně byste tyto tři části neměli pojmenovat jako úvod, hlavní část a závěr. Úvod je jasný, použijete místo něj název esej. Hlavní část pak rozdělte na odstavce, mezi které dejte mezititulky.

 

Před psaním eseje

Před samotným psaním byste si v klidu měli sednout a napsat si témata, která by podle vás byla dobrá na esej. Jak jsme si už řekli, zajímavé téma je naprosto klíčové.

Nyní přichází čas na hledání buď v knihách, nebo na internetu. Na internet pozor, ne všechny zdroje jsou správné. Ideální je kombinace obojího. Neexistuje téma, ke kterému byste nic nenašli.

Dále byste měli přemýšlet, na co konkrétně esej zaměříte, jelikož téma by mělo být úzce vymezeno. Až budete mít vybrané téma a zformulovanou tezi, pak byste ji měli na někom vyzkoušet. Pokud to daného člověka zaujme, pak máte téměř vyhráno.

 

Jdeme psát

Všichni jsme jedineční, takže je logické, že každý má svůj styl psaní. Jsou mezi námi tací, kteří si sednou ke stolu a za chvilku mají hotový celý text, který pak už jen upravují do výsledné podoby. Pak jsou tu jiní, kteří dávají předost psaní po kouscích a potřebují se zamyslet a dohledávat stále nové a nové informace.

Esej je vymezen 2500 – 5000 znaky, což je od jedné a půl až po tři strany textu. Když si to vezmete informace, které jsme si už řekli, tak to není mnoho. Je důležité si proto vše dobře naplánovat, abyste každé části dali potřebný prostor. Doporučuje se vyhradit na úvod a závěr maximálně tři odstavce, zbytek je pro hlavní část.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.