Jak napsat zprávu?

literatura

 

Téma: Jak napsat zprávu?

Zařazení: Slohové práce

Přidal(a): Nikola Strnadová

 

Zpráva patří mezi základní žurnalistické útvary. Měla by v sobě zahrnovat odpovědi na otázky co, kdo, kdy, kde a jak. Zpráva čtenářům přináší ucelené informace, rozšiřuje zprávu krátkou, dále uvádí další podrobnosti, skutečnosti i citace.

Jedná se o útvar, kde by měla být dodržena objektivita, a to bez debat. Pokud autor do zprávy vloží svůj vlastní názor, je to hrubé narušení tohoto pravidla. Samozřejmě se objektivitě nemůžeme jen tak vyhnout. Už volba titulku či fotografie tak trochu napovídá, na jakou stranu se autor přiklání.

 

Náležitosti zprávy

Každá zpráva by měla splňovat jistá pravidla daná pro zpravodajský text. Těmi jsou titulek, domicil (bydliště), značka autora a vlastní text. Samotná podoba se pak může lišit.

 

Titulek a začátek zprávy

Nejdůležitější část zprávy. Díky titulku se totiž čtenář rozhoduje, zda je pro něj tento text přínosem. Musí tedy čtenáře dostatečně upoutat.

Začínat bychom neměli rovnou citacemi. Čtenář potřebuje nejprve uvézt do tématu. Začátek zprávy by neměl navazovat na titulek. Na začátek patří to nejdůležitější, tedy odpověď na základní otázku co.

Autor by si měl také na začátku rozmyslet, jaký má daná zpráva přínos pro čtenáře. Pokud dospěje k závěru, že žádný, pak by se tomuto tématu neměl věnovat.

 

Obsah

Zpráva by měla být psána tak, aby její informace něco znamenaly pro čtenáře. Nikoho nebude zajímat, že zastupitelstvo obce jednalo o územním plánu, ale že přijdou třeba o hřiště. Zkrátka rovnou napsat to, co se pro obyvatele změní.

Tento útvar by měl nabídnout pohled z obou stran. Pokud budeme vycházet z příkladu výše, pak by se měl ve zprávě objevit pohled starosty a některých obyvatel obce.

 

Struktura

Dobře napsaná zpráva by měla mít strukturu obrácené pyramidy. Díky tomu pak půjde případně jednoduše zkrátit tak, jak bude třeba. První odstavec by se tedy měl věnovat podstatě zprávy a nejdůležitějším informacím. Druhý odstavec dává prostor citacím člověka, který je do situace nějakým způsobem zapojený. Zbytek odstavců už jsou rozvíjené informace.

Zpráva se píše v minulém čase, informace se čerpají minimálně ze dvou zdrojů a odpovídat by měla na již zmíněné otázky co, kdy, kde, proč, jak. Základem je srozumitelnost, spisovnost a důvěryhodnost. S tou souvisejí zdroje, které musíme získávat z ověřených institucí. Pro slang, cizí slova a zkratky ve zprávě není místo.