Jak napsat referát?

literatura

 

Téma: Jak napsat referát?

Zařazení: Slohové práce

Přidal(a): Nikola Strnadová

 

Dostali jste za úkol vypracovat referát a nevíte si rady, kde a čím začít? Referát vytvořit přitom může být i úplně jednoduchá záležitost na 30 minut, pokud tedy víte, jak na to.

Pokud si své téma můžete zvolit, tak toho určitě využijte a zvolte si téma, které vás zajímá, nebo téma, kterému alespoň trochu rozumíte. Zjistěte si základní informace o daném tématu a zjistěte si, zda dané téma dokážete napsat na požadovaný počet stran. Začněte si vyhledávat různé články na téma vašeho referátu, použijte i to, co už o tom víte a určitě není na škodu si o tom i pustit nějaká videa.

 

Osnova je důležitá

Udělejte si osnovu. Spousta lidí si osnovu nedělá a pak od tématu lehce odbočí. Osnova vás vede po dobu psaní celého referátu a její kvalita určuje i výsledek vaší práce. Pokud máte dobré zdroje a osnovu, tak se můžete vrhnout do psaní. Problémem může být začátek, když nevíte, jak začít psát. Při psaní se držte své osnovy a neodbočujte od tématu.

 

Nesmí chybět úvod a závěr

V každém referátu musí být jasný úvod a závěr. V úvodu je dobré začít autorem vašeho tématu, uvést pár otázek či příkladů a vysvětlit ostatním, čím vás dané téma zaujalo. V závěru shrňte celou práci, důležité poznatky a informace.

Mezi právě úvodem a závěrem vytváříte svůj vlastní text neboli tzv. stať, kde popište veškeré informace. Vlastní text pak rozdělte do určitých kapitol a vkládejte mezi ně nějaké obrázky pro lepší pochopení a menší oddech pro vás. U textu nebo obrázku uveďte zdroj, kde jste informaci vzali.
Když budete mít text napsaný, je třeba ho naformátovat. Nejčastěji používané formáty jsou Font Times New Roman a velikost písma 12.Pokud máte referát kompletně hotový a není třeba ho odevzdat ještě ten den, tak si určitě odpočiňte a pak si referát znovu přečtěte s mnohem větším nadhledem a jasněji uvidíte chyby či lépe sladíte nedostatky.

Zkontrolujte finální podobu referátu a použijte automatickou opravu gramatických chyb a překlepů.

Připravujte se na prezentaci před ostatními. Referát zpracujte do programu, který požaduje vyučující. Zaměřte se převážně na úvod a závěr. V prezentování hlavního textu zmiňujte převážně nejdůležitější informace, ať se v textu neztrácejí ostatní.