Jak napsat reportáž?

literatura

 

Téma: Jak napsat reportáž?

Zařazení: Slohové práce

Přidal(a): Nikola Strnadová

 

Jak napsat reportáž

Reportáž by ve čtenáři měla vyvolat představu prostředí i s okolními detaily. Dává mu konkrétní informace o lidech, o jejich životě ať už z pohledu práce nebo jejich místu bydliště. V reportáži je často rozhovor, který se převážně odehrává na místě nebo je spojen s nějakou událostí, které se sám autor zúčastnil.

Součástí reportáže musí být i odborné a umělecké prvky. Základem každé reportáže by měl být detailní slohový popis s logickým postupem děje, který vás přiblíží na místo děje tak, abyste se do něj dokázali vcítit.

Vhodné pro reportáž je také zapojit nějaké prostředky. Nejčastěji obrazné, aktualizované a expresní. Autor by měl ovlivňovat názor a postoj čtenáře neboli působit na jeho city.

Autor reportáže pracuje s fakty, hledá nové úhly pohledu a zjišťuje souvislosti. Hledá nějaký inspirační příběh, který se mu zalíbí nebo nějak zaujme. Autor se sám za sebe musí vžít do příběhu a následně o něm informovat. Události se účastní na vlastní kůži. Vede rozhovor se svědky události, zjišťuje jejich názory a pořizuje si o události obrazový materiál. Autora cílem je zachytit danou událost co nejvíce dopodrobna.

Autor pak tedy vypráví událost svými vlastními slovy na základě toho, co si zjistil z rozhovorů s účastníky dané události. V reportáži by rozhodně neměl chybět osobní požitek z pohledu autora. Také by neměli chybět emoce, samotné rozhovory s účastníky události, fakta a také přímá řeč. V reportáži se využívá převážně hovorový jazyk, slang i přímá řeč.

Uspořádání samotných informací záleží především na tom, čeho chce autor ve své reportáži docílit a jaké informace se mu podařilo sehnat.  Hlavní snaha autora by vést k tomu, aby vynikla všechna důležitá fakta.

Reportáž bývá psána v 1. osobě a má svůj konkrétní děj. Autor se zaměřuje především na své zkušenosti a názory. V reportáži je on jako hlavní svědek dané situace. Ryzost reportáže stoupne, pokud autor použije nějaké fotografie, grafy nebo různé přehledy.

Titulek reportáže by měl udělat čtenáře zvědavým a měl by ho lákat k samotnému přečtení celé reportáže. Titulek by však měl být krátký, ale měl by něčím zaujmout.  Cílem autora by mělo být nalákat čtenáře k přečtení jeho reportáže. Musí zaujmout už na úvod nějakým překvapením nebo úvodem plným nápadů a tajemství.

Reportáž může začít nějakým citátem či otázkou. Autor se samozřejmě může do reportáže vrhnout rovnou přímým vstupem do události.