Jak se žije v našem městě

 

Jméno práce: Jak se žije v našem městě

Slohový útvar: Kritika

Přidal(a): Leaaa

 

 

 

Téma: Jak se žije v našem městě

Osnova:
I.   Úvod: město Český Krumlov
II.  Stať:  a) život ve městě a jeho klady
b) nedostatky
III. Cesta k nápravě

Město Český Krumlov je díky zachovalému středověkému jádru a řadě významných památek zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Patří mezi nejvyhledávanější turistické atrakce nejenom v České republice, ale také   v rámci střední Evropy.

Historicky je městem přistěhovalců, k nejpočetnějším minoritám patří Romové  a v poslední době také Vietnamci.  Český Krumlov může být příkladem ostatním městům v národnostní integraci menšin a majoritní populace.

Život ve městě zásadním způsobem ovlivňuje cestovní ruch, který vytváří řadu
podnikatelských příležitostí, přináší  pracovní uplatnění většině obyvatel města
a je významným zdrojem finančních prostředků pro obnovu a rozvoj města.

Přesto se však v Českém Krumlově vyskytuje řada nedostatků z pohledu jak
obyvatele, tak návštěvníka města. Značným problémem je zejména existence
mimosezony, po kterou je uzavřen hrad a zámek a řada dalších památek, muzeí
a galerií. V důsledku toho dochází ke snižování návštěvnosti města a omezování
podnikatelských aktivit. Mezi další nedostatky patří také neuspokojivý stav autobusového a vlakového nádraží, problémy s odvozem komunálního odpadu
a dopravním řešením příjezdových komunikací.

Orgány státní správy přes všechny proklamace uvedené problémy řeší velmi zdlouhavě, často bez valných výsledků. Při nedávných volbách přišla řada
kandidátů se zajímavými náměty, které však často zapadnou v povolebním
boji o moc a sféry vlivu.

Jaké je řešení uvedené situace? Především dosáhnout celoroční otevírací doby
státního hradu a zámku, který patří mezi hlavní turistické cíle. Také rozšířit
konání zajímavých kulturních a společenských akcí (městských a zámeckých slavností, hudebních a divadelních festivalů apod.) na období mimosezony. Dále usilovat o realizaci záměru zřídit na prvním nádvoří hradu a zámku sídlo některé ze stálých komisí Evropské unie. V neposlední řadě pak také vyřešit dopravní situaci, vybudovat autobusové a vlakové nádraží na úrovni doby a zajistit řádný odvoz odpadu ve městě. Realizace těchto opatření by se zcela určitě promítla
do podstatného zlepšení prosperity a kvality života ve městě.

 

Hodnocení: 1 = výborný

Napsat komentář