James Joyce – životopis

literatura

 

 Jméno: James Joyce

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

James Joyce (1882 – 1941)

Život

James Joyce byl irským romanopiscem a také básníkem. Narodil se 2. února roku 1882 v Dublinu. Vzhledem k době jeho tvorby ho lze zařadit mezi velmi významné autory dvacátého století. Vzhledem ke svému irskému původu je v jeho dílech často znát motiv vlastenectví, ale i láska k rodnému městu, kde se narodil do katolické rodiny.

Nejprve se vzdělával na jezuitské koleji, která následně jeho dílo také celkem výrazně ovlivnila. V roce 1898 nastoupil na univerzitu v Dublinu, kde pokračoval ve svém vzdělávání. Zlom v jeho životě nastal v roce 1902, kdy se rozhodl pro studium medicíny a za tímto účelem odešel do Paříže. Toto město se mu stalo velkou inspirací hlavně, pokud jde o životní zkušenosti. Pracoval zde nejenom jako novinář, ale také jako učitel anglického jazyka.

Před smrtí své matky se vrátil do Dublinu, aby následně opět odešel, tentokrát do Terstu v Rakousko-Uhersku. Zde opět působil jako učitel. Následně opět směřoval do Irska, kde začal provozovat kino, aby po neúspěchu zamířil do Paříže a poté do Curychu. Tato dvě města patřila mezi ta, kde v dospělosti často střídavě pobýval.

Jeho osobní život byl spojený s ženou Norou Barnacleovou, která je také z Irska a se kterou se zde také seznámil. Právě s ní nejprve opustil Dublin a poté se s ní také oženil. A to v roce 1931. Zajímaví byli i jeho přátelé, ke kterým patřil například i Carl Gustav Jung.

James Joyce měl problémy se zdravím. Problémem pro něho byly jeho oči. Když nezabírala konzervativní léčba, prodělal v roce 1917 jednu oční operaci a v roce 1930 druhou. Dokonce byl vlivem zdravotních problémů určité období slepý – naštěstí pro něho jenom dočasně. Zemřel dne 13. ledna 1941, příčinou jeho smrti bylo opět zdraví, konkrétně problém způsobený perforací solitárního rektálního vředu. Skonal v Curychu a je pochován na hřbitově Friedhof Fluntern.

 

Dílo

Dubliners – Jedná se o sbírku krátkých povídek, která byla poprvé publikovaná v roce 1914. Celkem obsahuje 15 povídek, které se zaměřují především na mapování osudů střední třídy na počátku dvacátého století. Už název napovídá, že jde o charakteristiku života v Dublinu. U nás vyšla sbírka pod názvem Dubliňané.

Exiles – Velký unikát v jeho tvorbě. Jedná se o divadelní hru, a nyní už také jedinou dochovanou hru, kterou James Joyce napsal. V českém překladu nese dílo název Vyhnanci. I když je unikátní, není příliš využívaná ani hraná. A to znamená i celkově menší známost.

A portrait of the artist as a young man – V překladu portrét mladého umělce, pod kterým kniha vyšla u nás. V originále spatřila světlo světa v roce 1916. Jedná se částečně o autobiografický román, ve kterém Joyce popisuje svůj život až do roku 1902. Tento titul byl vyhlášen jako jeden z velmi významných anglických románů dvacátého století.

Ulysses – Toto dílo vyšlo v roce 1922 a jedná se o román, který má být jakousi parafrází na Homérův epos Odysseia. I proto ho u nás můžeme znát v překladu jako Odysseus. Právě Homér byl autorovým velkým vzorem a tak se pro dané dílo sám rozhodl.

The Cat and the Devil – Kočka a čert vyšla v roce 1936 a jedná se o celkem netradiční téma, které je pohádkové a tedy určené spíše pro dětského čtenáře. Téma pohádky vychází z dopisů, které zasílal svému vnukovi ve formě příběhu na pokračování.

Finnegans Wake – Jedná se úplně poslední vydané dílo autora, které bylo publikováno v roce 1939. Nutno říci, že se jedná o román, na kterém měl v úmyslu pracovat již v roce 1922 a reálně začal až o dva roky později, tedy v roce 1944. Zajímavostí byl fakt, že název dal svému dílu až po dopsání, jelikož ho po celou dobu psal jako dílo s názvem A new aunnamed work, stejně jako ho psal i pod názvem Work in progress.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.