Kam s tím? – rozbor fejetonu Jana Nerudy

sloh

 

Jméno práce: Kam s tím? – rozbor fejetonu Jana Nerudy

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Vivian

 

 

Rozbor fejetonu od Jana Nerudy: Kam s tím?

Fejeton popisuje běžné, zdánlivě nezajímavé situace a příběhy a snaží se je podat tak, aby čtenáře zaujaly a vtáhly do děje. Balancuje někde na hraně publicistického a uměleckého funkčního stylu, když se nám na příběhu snaží nastínit problematiku dané situace. A tím se dostáváme ke slohovému postupu, o kterém se dá říct, že je vyprávěcí, ale nalezneme tu i úvahové pasáže. Humorně zobrazuje určité téma ve společnosti, které se dotýká velkého množství lidí, a tak je fejeton zaujme, protože jak by někteří mohli říct: „Mluví mi z duše.“

V naší ukázce se Neruda zaměřil na společenské téma odpadu a rovnou v úvodu zmiňuje předměty odložené na ulici, kterých se lidé chtěli zbavit, ale nevěděli jak, anebo jen bylo jednoduší je během noci prostě vystrčit z domu. Pokračuje pak příběhem o slamníku, kde vznikne několik vtipných až komediálních situací, při snaze nalézt způsob, jak se zbavit staré slámy. Zde můžeme najít dvě hlavní postavy, vypravěče a služebnou Anče, i když jsou více méně jen prostředníky k přednesení pointy čtenáři. Vznikají mezi nimi dialogy, které oživují text.

Zajímavé je, že autor píše v ich-formě, a přitom oslovuje čtenáře v er-formě. Působí to velmi neobvykle a na začátku mě to celkem zarazilo, ale nakonec musím přiznat, že se mi to líbí. Z celého textu trochu vyčnívá úvod a závěr, které jsou nadepsány jako modlitba spisovatelova. Nepochopila jsem úplně jejich funkci, ale určitě dílo ozvláštňují. Překvapilo mě, jak poměrně dlouhý text na takové téma dokázal přesto nepustit mou pozornost, dokud jsem nedočetla poslední řádek.

 

Hodnocení: 1 = výborně