Karel Poláček – životopis

literatura

 

Jméno: Karel Poláček

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): HaničkaS

 

 

Český spisovatel a novinář, který psal o životě střední vrstvy. Ačkoli jeho skonání nebylo veselé, jeho povídky jsou vždy plné humoru a nadsázky. Karel Poláček patří k významným českým spisovatelům 30. let 20. století a jeho díla jsou zaměřována zejména na židovskou mentalitu.

 

Život:

Karel Poláček se narodil 22. března 1892 v Rychnově nad Kněžnou do rodiny židovského živnostníka. Jeho původ se mu později stal osudným. Ale zpět k jeho životu. Pocházel z početné rodiny, měl 4 bratry a dva další nevlastní sourozence z otcovy strany. Jeho studijní léta byla rušná, nejdříve začal studovat vyšší gymnázium v Rychnově, ale z toho byl vyloučen, údajně bylo jeho chování „vzdorovité“. Gymnázium nakonec úspěšně dokončil v Praze v roce 1912. Začal studovat práva na Univerzitě Karlově v Praze, ty však nedokončil. Současně s tím se také věnoval loutkovému divadlu v Rychnově, které vedl. Po vypuknutí 1. sv. války narukoval a během války byl na několika frontách. Po jejím skončení se začal věnovat úřednické práci a vymanil se ze židovské obce. Avšak problém nastal v okamžiku, kdy se podělil o své nedobré mínění o státních institucích ve své první povídce Kolotoč. Každý samozřejmě pochopil, že to byla narážka na jeho současné zaměstnání na úřadě a záhy byl vyhozen. Od roku 1920 aktivně přispíval do vícera časopisů, zejména do těch humoristických. Protože jeho původ byl židovský, věnoval se mu i ve svých dílech. Pracoval také jako redaktor deníku Lidové noviny. Jakmile naši zem začali okupovat nacisté, Poláčkova tvorba byla utnuta a on byl roku 1943 deportován do židovského ghetta v Terezíně. Bohužel, do konce svého života stihl navštívit ještě dva koncentrační tábory – Osvětim a tábor Dora u Buchenwaldu, který se mu také roku 1945 stal osudným.

 

Díla:

Hráči (1931)román; humorně popisuje život zcela obyčejných Pražanů, kteří společně sdílí zálibu ve hře mariáš

Okresní město (1936) – román; popisuje fádní život střední vrstvy měšťáků, inspirováno životem v Rychnově nad Kněžnou

Bylo nás pět (1946)próza; zřejmě nejznámější dílo Karla Poláčka; opět zesměšňuje život v malém městě na počátku 20. století, tentokráte očima dětí; hlavním hrdina je Petr Bajza, který s námi sdílí jeho rošťárny

 

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.