Kat a blázen – rozbor díla

rozbor-díla

 

 Kniha: Kat a blázen

 Autor: Jan Werich, Jiří Voskovec

 Přidal(a): Kristýna Hodonská

 

 

Jan Werich

 • Narozen 6. 2. 1905 v Praze na Smíchově, úmrtí 31. 10. 1980 v Praze.
 • Jeden z našich nejvýznamnějších dramatiků.

 

Jiří Voskovec

 • Narozen 19. 6. 1905 v Sázavě, úmrtí 1. 7. 1981 v Kalifornii.
 • Spisovatel, dramatik a publicista.

 

Život Wericha s Voskovcem

 • Seznámili se při studiích střední školy. Následně studovali Právnickou fakultu, srdce je však táhlo k umění.
 • Ve 20. letech založili scénu Osvobozeného divadla, které bylo oficiálně uvedeno jako divadelní sekce Devětsilu.
 • Ve 30. letech se věnovali natáčení filmů. Např. Peníze nebo život, Pudr a benzin, a další.
 • Ve 2. světové válce emigrovali do USA a po roku 1945 se vrátili zpátky do vlasti. Po roce 1945 založili divadlo V+W.
 • Schylovalo se však k diktatuře a Voskovec emigroval podruhé. Werich zůstal v Československu, snažíc se navázat na předešlá umělecká léta.
 • Ve druhé polovině 50. let se stal ředitelem divadla ABC, které se chtělo přiblížit Osvobozenému divadlu.
 • Werich disponoval obrovským potenciálem, bohužel neúprosný komunistický režim mu povolil jen malé využití. Zahrál si ve filmu Císařův pekař, pekařův císař, Byl jednou jeden král a další.
 • Na konci svého života se stáhl a jeho tvorba končí.
 • Jiří Voskovec získal v roce 1955 americké občanství a působil na divadelní scéně, hrál hrál i na Broadway.

Díla

 • Fimfárum – souboru 19 pohádek. Autorem je Jan Werich. Psáno humoristicky, zakončeno pointou. Příklad lidských vlastností i „zlořádů“. Některé pohádky byly zfilmovány.
 • Osel a stín – divadelní hra, jež měla premiéru v Osvobozeném divadle. Humoristicky sepsaná hra na motivy života a politiky na Abdéře. Členěno do 10 obrazů.
 • Golem – romanticky zaměřená hra. Hudbu k ní složil Jaroslav Ježek, přítel Voskovce s Werichem. Podílel se na většině jejich her. Je zde oživlý Golem stvořený z hlíny s nadpřirozenými schopnostmi.

 

Meziválečná divadelní avantgarda

 • Vzniká skupina avantgardních socialistických umělců – Devětsil.
 • Avantgarda = neočekávaný, moderní, působivý.
 • Pod Devětsilem vznikají dvě divadla
  • Osvobozené divadlo – zakladatele Jiří Voskovec a Jan Werch
  • Divadlo Dada – pod vedením Jiřího Frejka a Františka Buriana

 

Osvobozené divadlo

 • Ve 20. – 30. letech působilo divadlo humoristicky, hravě s nadsázkou a vtipem.
 • Voskovec s Werichem si sami píší a sami účinkují ve svých hrách.
 • Odtud pochází název farbíny = předscény.
 • Skladatele dělal Jaroslav Ježek.
 • První hrou OD byl Vest pocket revue. Pásmo skečů a humorných, parodických výstupů poprvé předvedli v roce 1927.
 • Ve 30. letech divadlo změnilo prostory a přestěhovalo se do divadelního sálu paláce U Nováků.
 • Mimo pole působnosti se však změnilo i zaměření. Místo humoristiky se divadlo zaměřovalo na satiru, kritiku hospodářské krize, nastupujícího fašismu a velké nezaměstnanosti.
 • Hry – Kat a blázen, Balada z hadrů, Caesar, Osel a stín, Rub a líc, poslední hra Pěst na oko

 

Rozbor díla: Kat a blázen

Divadelní hra Osvobozeného divadla. Premiéry se dočkala v roce 1934. Jedná se o zcela původní námět Wericha s Voskovcem. Často byla narušována fašisty a mexické velvyslanectví požadovalo, aby se ze hry vyřadilo cokoliv, týkající se Mexika, musel být pozměněn text hymny. Odehrává se v Mexiku, není však určen přesný prostor ani čas. Dílo je satira, prolínají se zde osobní a politické neshody. Hra kritizuje tehdejší režim, mocichtivost a diktaturu. Členěna do 10 obrazů.

 

Hlavní postavy

 • Don Blasco Ibane – touží po moci, zhýralý, radikální revolucionář.
 • Don Vasco Ibayo – vlastenecký plantážník, touží po moci stejně, jako jeho sok.
 • Dolores – dcera Národa. Matkou je nucena vzít si Ibayo, ovšem Dolores o starého pána nestojí.
 • Gaspar Raduzo – kat, jenž měl popravit Melichara Mahuleno za urážku císaře. Zatluče hřebík do gilotiny a tím ji uvede mimo provoz.
 • Melichar Mahuleno – vězeň, jenž měl být popraven. Žil s katem na opuštěném ostrově. Poněkud hloupý, původem z nižší vrstvy.
 • Don Baltazar Carierra – ve hře prochází proměnou. Nejdříve působí přátelským dojmem, po získání moci se však mění v chladnokrevného kata, ale také blázna.

 

Děj

Hra začíná dlouhým proslovem Dona Vasca Ibayo, oslavující 25leté výročí národních hrdinů a přispěním tak ke vzniku republiky. Melichara Mahuleno, jenž byl popraven za to, že urazil Carierreho jezevčíka, naneštěstí slyšel císař a tuto urážku vztáhnul na sebe. Gaspar Raduza, Mahulenův kat, neunesl tíhu celé situace a skočil do rozbouřeného moře a zabil se. Gaspar s Melicharem během projevu neměli ani potuchy, že je někdo prohlásil národními hrdiny. Hráli na opuštěném ostrově kuželky a Melichar stále přemlouval Gaspara, aby jej popravil. Gaspar o popravě nechtěl ani slyšet a Melichara směřoval pouze k hraní. Během toho na ostrov připlouvají Ibane a Ibayo, aby uctili památku národních hrdinů. Zjistí však, že Gaspar ani Melichar o život nepřišli a 25 let pobývali na opuštěném ostrově. Mocnáři z ostrova rychle uprchnou a začnou střádat plány. Carierr jim objasní, jak falešně svědčil proti Mahulenovi a díky tomu jej císař povýšil. Ibayo a Ibane tajně doufají, že hrdinové zůstanou na ostrově a nebude jim hrozit žádné nebezpečí. To se však obrátí, když se Gaspar s Melicharem objeví přímo v domě Dolores, Ibaneho dcery, kterou její matka nutí vzít si Ibaya. Kvůli němu vstupuje do kláštera. Hrdinové dokazují, že Dolores nemůže být Mahulenova dcera. Poté jdou do putyky, kde jim nikdo nevěří, že jsou národními hrdiny a nedají jim zadarmo najíst. Skončí zbití ve sklepě. Členové připravovaného triumvirátu se rozhodnou přiznat, že jde opravdu o národní hrdiny. Nakonec je uvedou do funkce diktátorů s plánem, že je Carierr zavraždí. Tato idea se mu nelíbí, ale nakonec souhlasí. Hrdinové chtějí z funkce za pomoci Juliany, dcery putykáře, uprchnout. Nakonec odhalí Carierra a nabídnou mu převzetí funkce diktátora. Ten s radostí přijímá, je krutý a nelítostný. Carierr se na konci zabije. Gaspar se stal učitelem a Melichar ředitelem, přesto jsou však stále normálními lidmi.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.