Jiří Voskovec – životopis

literatura

 

Jméno: Jiří Voskovec

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

JIŘÍ VOSKOVEC (1905 – 1981)

Jiří Voskovec byl český herec, dramatik, spisovatel a textař, tvořil nerozlučnou trojici s Janem Werichem a Jaroslavem Ježkem. Společně pracovali v Osvobozeném divadle.

 

ŽIVOT

Voskovec se narodil jako nejmladší dítě do rodiny Viléma Václava Wachsmanna. Jeho matka byla původem francouzska, otec se stal kapelníkem carských vojenských služeb. Měl staršího bratra a sestru, oba ale vyrůstali v Rusku.

Studoval na reálném gymnáziu v Praze, kde se poprvé setkal s Janem Werichem, stali se z nich spolužáci. Později získal stipendium na Carnotově lyceu ve francouzském Dijonu, tam odjel studovat a během svého pobytu v Paříži navštěvoval divadla a cirkusy.  V roce 1921 napsal článek o futurismu do studentského časopisu. Byl to vůbec první článek na toto téma v Československu, Umělecká beseda ho otiskla ve svém sborníku Život jeho moderní báseň „Mal du Pays“.

Byl členem Devětsilu, publikoval dadaistické, poetistické a obrazové básně, psal také spoustu článků, recenzí a překladů do časopisů (Disk, Fronta aj.). Pro jeho kariéru byla velice podstatná spolupráce s Janem Werichem, která započala roku 1926 jejich vstoupením do Osvobozeného divadla. Pomocí humoru reagovali na politické a sociální problémy. Vzniklo tak V+W duo, v magazínu Přerod.

Protože vystoupení byla protifašistická, museli divadlo zavřít a oba emigrovali do USA. Po návratu do Československa jejich spolupráce trvala, a tak pracoval, psával a hrál převážně s Werichem. Teprve s jejich příchodem se divadlo zapsalo jako velký a nezapomenutelný pojem Českého národa. Po dvou letech, během kterých se s Werichem snažil obnovit Osvobozené divadlo, emigroval podruhé a definitivně.

Několikrát se v té době osobně setkali, a po osmileté odmlce si dopisovali až do Werichova úmrtí. V Americe byl znám pod jménem George Voskovec.

 

DÍLO

Typická je pro něj divadelní i písňová tvorba. V díle se vyskytovaly forbíny (= předscény), také politicky a občansky angažované satiry.

DIVADELNÍ HRY

Měly převážně revuální podobu, uvolněnou dramatickou stavbu, volný děj a improvizované komentáře.

  • CAESAR, OSEL A STÍN, KAT A BLÁZEN, BALADA Z HADRŮ, RUB A LÍC, TĚŽKÁ BARBORA, OSEL A STÍN

OSEL A STÍN – satira, která kritizuje úřady a byrokracii, varuje před vůdci, kteří jsou schopni ovlivnit lidi, lidé se hádají o nesmyslné věci, vzor našel v antické sbírce, kde se lidé hádali
o poplatek za odpočinek osla ve stínu

Některé z her se staly základem libret pro filmové veselohry: Pudr a benzin, Peníze nebo život, Hej rup, Svět patří nám

PÍSŇOVÁ TVORBA

Hudbu k písním skládal Jaroslav Ježek, který s V+W také odešel do Ameriky, kde zemřel v chudobě.

  • DAVID A GOLIÁŠ, EZOP A BRABENEC, KLOBOUK VE KŘOVÍ, BABIČKA MARY, NEBE NA ZEMI, NIKDY NIC NIKDO NEMÁ, SVÍTÁ, TMAVOMODRÝ SVĚT, ŽIVOT JE JEN NÁHODA

KLOBOUK VE KŘOVÍ – výbor písňových textů z her Osvobozeného divadla, Voskovec jej sestavil a okomentoval, nese název stejnojmenné písně, kniha má význam pro poznání jeho díla

FAUSTOVY SKLENĚNÉ HODINY – básnická sbírka

 

ZAJÍMAVOSTI

  • vlastní jméno Jiří Wachsmann
  • jeho příjmení bylo v Americe často komoleno na ,,Voskovek“
  • měl celkem tři manželky, s první se rozvedl, druhá zemřela, měl s ní dvě děti
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.