Kompozice díla

literatura

 

Jméno: Kompozice díla

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): Nikola Strnadová

 

Když se zaměříme na kompozici díla, pak se díváme hlavně tím směrem, z jakých prvků se dílo skládá a jak se tyto prvky řadí. Všímáme si způsobu vyprávění a osoby vypravěče. Na tyto věci bychom se měli zaměřovat u každého díla. Platí to i u tzv. próz, které si maturanti vybírají u maturit. Základem je samozřejmě rozlišovat dané motivy a témata.

Literární motiv – za samostatný motiv můžeme považovat místo, které posouvá tok a obsah textu kupředu, brzdí rozvoj nebo vám přináší novou myšlenku. Avšak motivy návazností nemusí být až tak plynulé. Mohou mít také jiný charakter. Nejsou stejně důležité a můžou být rozložené nerovnoměrně. Stejně jako u motivu může být i téma hlavní a vedlejší, epické nebo lyrické, široké nebo úzké.

 

Fabule a Syžet.

 • Fabule – jednotlivá příhoda nebo i řada událostí, které jsou vyprávěny. Jedná se o příběh, který má být předán čtenáři.
 • Syžet – fabule uplatněná v textu je společně se syžetem autorova volba vypravěče, rozvržení dějů nebo promyšlení jednotlivých motivů. Jedna fabule může být různými autory provedena jinak.

Přemýšlení samotného autora. Při tvorbě samotného díla se autor převážně nechá inspirovat nějakou situací ze skutečnosti. Musí si vytvořit fabuli a rozhodnout se, jak fabuli ztvárnit. Čtenáři při čtení postupují opačně. Nejprve si přečtou syžet a podle něj pak vytvářejí fabuli.

 

Kompozice literárního textu.

 • Pásmo vypravěče
  • Řeč autora
  • Řeč postavy
 • Pásmo postav
 • Pásmo přechodu mezi řečí autora a řečí postavy
  • Nepřímá řeč
  • Polopřímá řeč
  • Nevlastní přímá řeč
  • Smíšená řeč

Kompoziční principy a prózy. Takovéto principy se používají či uplatňují při tvorbě fabule, tedy příběhu. Je zpravidla komponovaný různým syžetem. Definici není nutné znát nazpaměť, avšak po přečtení knihy jste schopni kompozici popsat.