Krajina v bouři – líčení (2)

 

Jméno práce: Krajina v bouři

Slohový útvar: Líčení

Přidal(a): Cataline

 

 

 

 

Krajina v bouři

Žár již po několik dní vězní sluncem zalitou krajinu. Země je vyprahlá. Jediné, po čem touží je voda, které se jí zoufale nedostává. To se však má brzy změnit.

Doposud jasně modré nebe začínají pokrývat těžká černá mračna. Kupí se na sebe, převalují se a vzdouvají téměř k prasknutí. Jsou po okraj nabité elektřinou. Je vedro k zalknutí a vzduch ztěžkl tak, že je téměř nedýchatelný. Zešeřilo se a vše překrylo tíživé ticho. I ptáci ve větvích přestali pět své písně. Ticho před bouří. Čas se zastavil. Z mraků se zaklikatil první blesk a rozřízl oblohu na dvě poloviny. Všechno kolem vzplálo. Raz, dva, tři čtyři…  A pak se země zachvěla ohlušujícím rachotem hromu, který rozvibroval vše až do morku kostí. Poté opět vše ztichlo, ale netrvalo to dlouho. Na svou nedlouhou pouť do útrob země se spustil další elektrizující záblesk. Zadunělo to, a pak započala apokalypsa. Dusivé parno náhle rozčísl silný poryv větru. Za okamžik nastala průtrž mračen. Obrovské kapky padají zběsilou rychlostí k zemi a strhávají s sebou vše, co jim brání v cestě. Stromy jen stěží odolávají náporům vichřice, která jim rve listí a trhá větve. Déšť se snáší na zem v hustých řeťězcích a tvoří hustou clonu, kterou pronikají jen oblohu křižující blesky. Vody je tolik, že ji zěmě nemůže všechnu pojmout. Valí se v hustých stružkách po lesní cestě a očišťuje vyprahlou zemi od nánosů prachu.

Bouře pomalu začíná ztrácet na síle. Kapky už nepadají s takovou razancí jako na začátku a blesků sjíždí po obloze pořád méně. Vzduch je nasycen vůní ozonu. Nakonec déšť ustává úplně a vítr místo ničivého řádění začíná přesouvat vypršená mračna směrem k obzoru. Mezi zbývajícími mraky si hledá cestu slunce a svými hřejivými paprsky zalévá postupně celou krajinu. Bouře prohrála. Krajina je jako znovuzrozená. Ptáci se opět dávají do zpěvu a rostliny začínají otevírat své květy. O předcházející průtrži mračen už vypovídají jen polámané větve stromu a chvějící se kapky vody na stéblech trávy.

 

Hodnocení ze školy: 1 = výborně: bezchybná práce