Krajina v bouři – líčení

 

Jméno práce: Krajina v bouři

Slohový útvar: Líčení

Přidal(a): Markéta

 

 

 

 

Krajina v bouři

Vítr se náhle jako na povel ustálil a šumění, které se linulo z korun stromů, utichlo s ním. Nejmenší pupeny na větvích se pohupovaly neslyšitelně, jakoby na sebe nechtěly zbytečně upozorňovat. Krajina s napětím v každičkém stéblu a kořínku čekala. Po obloze mezitím líně plula šeď a kousek po kousku užírala modrou oblohu před sebou, až svou ohromností zatemnila celé údolí. Kdokoliv by si mohl pomyslet, že se stmívá k noci.

Ohromné zaburácení oznamovalo příchod Očekávaného. Hladový oblak se nelítostně vyživoval na posledních zbytcích slunečních paprsků a svým tlustým břichem zavalil širé okolí. Celá oblast se naposledy nadechla a jen na maličkou chvíli nastalo naprosté ticho. Kouzelnou scenérii vyrušilo hromové zakručení oblohy, které se zdálo být hlasitější než předtím. Následovalo jemné zavrčení a poté v mžiku sekundy prosvítil ostrý oštěp z oblohy zákoutí mezi stromy, která by se jinak ztrácela ve stínech. Prásk! Blesk odezněl stejně rychle, jako udeřil. Vítr se znovu pomalu zvedal. Pročechral spodní řady větví a stoupal výš a výš, až do okolí začal rozfoukávat první studené kapky, které se vyprostily z bouřkového mraku.

V mžiku se obrovský oblak nasáklý vodou roztrhl a svůj obsah vypustil na louky a lesy hluboko pod sebou. Kapky velké jak hrách bubnovaly do listí, až se otřásaly celé větve a stromy se skláněly v mohutném úklonu k zemi. Vítr prosvištěl krajinou a svými ocasy šlehal po listech. Nechával za sebou holé a vyvrácené kmeny stromů. Hlína nebyla s to nasáknout všechnu vodu a louka se proměnila v bažinatou propast, která by vás pohltila zaživa. Nadbytečná voda se shromažďovala ve žlábcích a v potůčcích putovala dolů ze stráně do řeky.

Blesky problikávaly mezi holými stromy. Vytvářely hrozivé stíny, které by vystrašily kterékoliv stvoření se špetkou představivosti. Vytrvale se vracely do svých základen, aby se znovu nabily a mohly se připravit na nový výstřel doprovázený pronikavým zahřměním, které připomínalo hlasité trhání látky. Celý koloběh trval jen pár minut. Postupně se bouře uklidňovala. Pichlavý déšť slábl a vítr začal pozvolna odnášet bouřkový mrak pryč z dohledna, až zbyla jen ozvěna vrčivého vyhrožování ozývajícího se v dáli…

 

Hodnocení: 1 = výborně