Křesadlo – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Křesadlo

Autor: Hans Christian Andersen

Přidal(a): Jana Plecháčová

 

 

Hans Christian Andersen (1805 – 1875)

 • dánský spisovatel, 1 z nejvýznamnějších autorů pohádek na světě
 • pocházel z chudé rodiny, v 11 musel přestat chodit do školy a začít pracovat v továrně
 • psal také kratší poezii, básnické sbírky, romány a divadelní hry
 • byl vášnivým čtenářem a četl všechno, k čemu se mohl dostat
 • autista, dodnes není úplně jasná jeho sexuální orientace
 • zemřel po pádu z postele

Díla:

Pohádky:

 • Malá mořská víla
 • Cínový vojáček
 • Císařovy nové šaty
 • Čarovná truhlice
 • Děvčátko se sirkami

 

Zařazení do doby:

 • nejúspěšnější léta psaní bylo za vlády krále Kristiána VIII. až ke Kristiánu IX.
 • jeho veleúspěšné pohádky však téměř nikdy nekončily dobře a uváděly se s přídomkem drastické.

 

Rozbor díla: Císařovy nové šaty

Literární žánr: pohádka (tragikomická pohádka o vojákovi a princezně, kteří se zamilovali, ale nechtělo jim být dovoleno být spolu)

Literární druh: epika

 

Námět:

 • láska, kouzla, protivenství

Obsah:

 • Jedná se o pohádku, ve které spisovatel ukazuje, jak je nemožné být s někým, kdo nedosahuje společenského postavení toho druhého.
 • Je zde vykreslena pomoc čarodějnice, avšak také kladení překážek od královského otce.
 • V původní verzi čarodějnice odmítá to, že by voják měl křesadlo, jenž je kouzelné pro sebe. V jiných verzích mu pomáhá.

 

Motivy:

 • Čistě pohádkové, z obrázků je vidět nejenom láska, ale i strach.

 

Kompozice:

 • Od začátku do konce je pohádka psaná chronologicky, děj se liší napříč verzemi v různých časových údobích.

 

Jazyk:

 • Klasická forma, přestože má pohádka už 186 let. Pohádka obsahuje ilustrace Anne Andersenové.

 

Jazykové prostředky:

 • pohádkové symboly
 • v některých verzích je uvedená přímá řeč
 • euforie – když se princezna voják potkají a zamilují se
 • hrůza – když se je královský otec snaží rozdělit

 

Hlavní postavy:

 • Voják – přichází z vojny a potká čarodějnici, která mu dopomůže ke kouzelnému křesadlu, k tomu se zamiluje do princezny.
 • Princezna – nechce žádného nápadníka, dokud se nesetká s vojákem, se kterým k sobě zahoří city.
 • Čarodějnice – zjeví se vojákovi a nabídne mu odměnu, když jí přinese křesadlo ze starého dubu, které on jí posléze nechce vydat, v jiných verzích mu čarodějnice křesadlo dá darem a pomáhá mu.
 • Král – sice hodný, ale rozčilený, že se princezna nechce vdát za žádného nápadníka, když zjistí, že se setkává s vojákem, snaží se je rozdělit, dokonce i šibenicí, na kterou chce vojáka pověsit.
 • Zvířata – v některých verzích získá voják tři psy, kteří mu věrně slouží a pomáhají.

 

Časoprostor

 • Čas: není určen
 • Místo: Královský zámek, ve kterém bydlí princezna a hospoda, ve které je ubytovaný voják. Postavy pendlují mezi těmito dvěma místy.

 

Okolnosti vzniku díla:

 • V roce 1833 se vydal na cesty po Evropě – Paříž, Řím, Neapol, Vídeň. Poté vydal první sbírku pohádek. V té napsal jak pohádky, které znal z dětství, tak přidal i svou vlastní tvorbu. Podle historiků se i v pohádkách objevuje jeho utrpení z odlišnosti.

 

Obsah (děj) díla

Mladý voják se vrací z vojny a potká čarodějnici. Ta mu nabídne odměnu, když jí přinese ze starého dubu křesadlo. To mu také přenechá. Křesadlo je kouzelné. Voják je od té chvíle svým pánem – má peníze a všechno na co si vzpomene. Jednoho dne si nechá přinést do hospody, kde je ubytovaný, princeznu. Oba mladí lidé se do sebe zamilují. Když to zjistí král, chce vojáka zavřít, ale nepodaří se mu to. Nakonec se však dostane voják až pod šibenici, odkud ho opět vysvobodí křesadlo. V některých verzích je uvedeno, že čarodějnice chtěla násilím křesadlo pro sebe, ale voják jí ho nedal. Také mu v této verzi pomáhají tři psi.

 

Inspirace daným literárním dílem a přijetí díla:

 • Vliv na dané dílo: Inspirace přišla z dětství, ale jen u některých pohádek. Většina byla jeho vlastní tvorba.
 • Inspirace dílem: Větší množství jak filmových, tak i animovaných verzí. Též se objevuje i v audio verzích.
 • Reakce na dílo: Uvádí se, že byla přeložena do více než 120 jazyků. Bylo vyrobeno mnoho kopií a patří mezi nejprodávanější knihy celosvětově a pohádky jako takové.