Loupežníci – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Loupežníci

Autor: Friedrich Schiller

Přidal(a): Friedrich Schiller – Loupežníci

 

 

Charakteristika díla:

Drama, které vznikalo 3 roky. Hra se skládá z 5 dějství s 15 scénami. Tématem hry je spor šlechtických bratrů Karla a Hanze Moorových. Děj se odehrává v polovině 18. století v německém Porýní a v Čechách.

Franc Moore intrikami a podvodem dosáhne toho, že jeho prvorozený bratr, jenž studuje v Lipsku, je otcem vyděděn. Pod bratrovým jménem posílá otci dopis, kde oznamuje, že se zadlužil a zapletl s dcerou místního bankéře. Hrabě přikáže Franzovi, aby napsal Karlovi odpověď, že ho už nikdy nechce vidět. Franz chce získat dědictví a snaží se i získat snoubenku Amálii. Rozzlobený Karel zakládá zbojnickou bandu, stane se vůdcem loupežníků a s nimi odjíždí do Čech. Franz se chce dostat k majetku, a tak za pomoci Hermana oklame otce, že Karel padl ve válce. Franz otce uvězní a chce získat Amálii, která jej však nechce. Karel s jeho družinou potkají šlechtice Kosinského, který se k nim chtěl přidat. Když Karlovi Kosinský vypráví svůj příběh, Karel si vzpomene na svůj domov, do kterého se následně vrací převlečený za hraběte Branda. Bratr Franz jej však pozná a nařizuje sluhovi aby Karla zabil. Ten však vše Karlovi prozradí a Karel osvobodí otce, kterému (i spolu s Amálií) prozradí, že je to on, a že žije. Otec umírá žalem. Zbojníci útočí na hrad a Franz spáchá sebevraždu (sám se uškrtí). Karel zastřelí Amálii, jelikož by se mohla stát obětí loupežníků, kterým Karel slíbil kořist. V závěru se Karel vzdá role vůdce loupežníků a nechá se vydat do rukou soudních úřadů.

 

Postavy:

Hlavní postavy – bratři Franc a Karel, kteří mají naprosto odlišné povahové vlastnosti.

Karel – svobodomyslný šlechtic, který se přidá k loupežníkům za účelem obhájení své pravdy a pomstění křivdy. Prožívá vnitřní konflikt, na jednu stranu se chce pomstít a objasnit pravdu, na stranu druhou však touží opět po domově.

Franc – falešný člověk, prospěchář, necitelný tyran, intrikuje proti vlastní rodině

 

Jazyk a styl:

Nadměrné užívání interpunkce (pomlčky, vykřičníky), což zdůrazňuje mnohdy vypjatou atmosféru dialogů.

 

Friedrich Schiller (1759 – 1805): 

Johann Christoph Friedrich von Schiller byl německý básník a dramatik, jako Goethe představitel německého klasicismu. Johann Ch. F. von Schiller se narodil v rodině vojenského felčara. Na příkaz württemberského vévody studoval práva na vojenské akademii, později medicínu. Krátce působil jako plukovní lékař, ale více ho zajímala literatura a publicistická činnost. Poté co byla von Schillerovi literární činnost zakázána, uprchl z Württemberska. Následovala léta strádání a hladu. Byl dramaturgem divadla v Mannheimu, později žil v Lipsku a v Drážďanech. Na přímluvu J. W. Goetha přednášel historii v Jeně.Od roku 1794 se Johann von Schiller úzce spřátelil s Goethem, prožíval úspěšná léta, ale byl již těžce nemocen.V roce 1802 byl povýšen do šlechtického stavu.V roce 1805 Johann von Schiller zemřel na akutní zápal plic. Je pochován v knížecí hrobce ve Výmaru vedle Goetha.

Napsat komentář