Memento – rozbor díla k maturitě (9)

 

Kniha: Memento

Autor: Radek John

Přidal(a): RSM

 

 

 

 

Informace o autorovi

Radek John se narodil 6.12.2014 v Praze. V době napsání tohoto románu patřil k mladé generaci zabývající se tehdejší aktuální tématikou této doby. Román byl napsán Johnem roku 1986 a ještě tentýž rok také vydán knižně. V druhé polovině osumdesátých let se už výrazněji projevovaly v československé společnosti protivládně zaměřené názory a opět sílí protestní hnutí. I tato situace přispěla k napsání knihy.

Pracuje jako reportér časopisu Mladý svět a scénarista. Zaměřil ve svých knihách hlavně na problémy dospívající mladé generace.

 

Literární směr díla, by mohl být podle mého názoru Proza. V případě této knihy jde také částečně o jistý druh reportáže. John měl začátkem osmdesátých let možnost proniknout mezi pražské narkomany a získat jejich důvěru. Této možnosti náležitě využil. Měl možnost absolvovat  ,,mejdla” a nahrávat zpovědi lidských trosek. Své zážitky konzultoval s lékaři, kriminalisty a soudci.To vše proto, aby získal co nejobjektivnější  informace od všech stran, kterých se týká problematiky toxikomanie u nás.

 

Jeho současníkem byl v české literatuře například Michal Viewegh narozený 31.3.1962.

Viewegh je český spisovatel a publicista. ( romány – Účastníci zájezdu, Román pro ženy ) Dalším

Johnovým současníkem je např. Ondřej Neff narozen 26.6.1945. Neff je český novinář a spisovatel

především science fiction románů. ( např. Čarodějův učeň, Jádro pudla )

 

Význam díla Radka Johna spočívál v době svého vzniku zejména v otevřeném a jasném pojmenování a  poukázání na obrovský sociální problém, který se vyskytoval v tehdejší totalitní společnosti. Je jasně petrné po přečtení a zamyšlení se nad tímto dílem, že toto nyvýsost ožehavé téma není mynulostí. Také naše dnešní a snad opravdu demokratická společnost se potká s tímto problémem a má řešit prevenci drogových závislostí. Do jaké míry se jí to daří, to je ovšem otázkou.

 

Informace o knize

rok, kdy byla poprvé vydána

A) Literární druh: Proza. Žánr: sugestivní dokument, asi jistý druh dokumentaristiky.

 

B) Kniha mapuje život mladého pražského toxikomana Michala Otavy. Příběh začíná na jednotce intenzivní péče, kam byl převezen hlavní hrdina, po jednom svém posledním drogovém úletu. Jeho totálně zdevastované tělo přestalo už téměř definitivně fungovat. Pouze díky náhodě a pomoci ochotných kolemjdoucích, kteří zavolali rychlou záchranou pomoc se ho podařilo zachránit. To by mohl být zdánlivý konec příběhu, ale není tomu tak. Po tělesné stránce se sice mladého muže zachránit podařilo, ale jeho duševni stav byl trvale a nezvratně velmi vážně poškozen.

 

C) Hlavní postavy knihy :

  • Mladý muž Michal Otava, kteý je poměrně chytrý, studující na gymnáziu. Do drogové závislosti

ho stáhne parta mladých narkomanů. Svůj vliv na tom zcela jistě má i Michalovo mládí a rodinné prostředí.

 

  • Eva Popelková, která je Michalovou dlouholetou přítelkyní a bohužel i ona je těžce závislá na omamných látkách. I když opravdu chce, aby ona i Michal vyvázli z bludného kruhu narkománie

ví, že už to zřejmě nemůžou dokázat.

 

  • Otec Michala Otavy, je pilotem ČSA. Značnou část života stráví na cestách po celém světě. Na svého syna nemá mnoho času. Když už si čas udělá tak syna neustále kritizuje a klade na něj přemrštěné nároky a požadavky.

 

  • Matka Michala Otavy. Úřednice, která svého syna vidí neustále jako malého chlapce. Tak se k ně

němu i chová a všechny Michalovi problémi neustále zahlazuje. Nechce si do poslední chvíle přiznat, že její syn má opravdu závažné problémy, které sami nemohou vyřešit.

 

  • Parta Michalových rádoby kamarádů. Hlavně se jedná o staršího narkomana Richarda, který celou povedenou paričku vede. Ta se u něho schází v bytě a on je zásobuje drogou. Jedná se o bezcharakerního psychopata, který využívá naivity a důvěřivosti mladých lidí a přivádí bludného kruhu nebezpečné závislosti.

 

Prostředí: Prostředí knihy se odehráva v převážné v Praze začátkem osumdesátých let. Jedná

se zejména o prostředí barů a diskoték, ale i feťáckých bytů. Postupem přibývajícího času a vlivem okolností

se vývoj tohoto příběhu musel neodvratně dostat až tam kam dospěll. A to do nemocničních a lečebných zařízení, ale bohužel i do prostředí napravně výchovných ústavů ( věznic ).

 

E) Děj:

Mladý muž Michal Otava, který studuje na jednon  pražském gymnáziu je normálním mladým člověkem. Otec na něj neistále vyvíjí tlak ve formě dožadování se jeho velmi dobrých studijních výsledků. Pro matku je neustále malým chlapcem o kterého se musí starat a chránit ho. Michal hledá z tohoto prostředí možnost úniku a nalézá rádoby pochopení a útěchu u svých kamarádů, kteří ho také poprvé seznámí s drogou. Kniha začíná jeho hospitalizací na jednotce intenzivní péče, kde se ho lékaři snaží dostat z jeho u několikátého kolapsu organismu. Po překonání nejtěžší krize začne Michal bilancovat svým živoemt, jeho prvními  zkušenostmi s drogou až po jeho faktický konec normálního bytí, který musí neodvratně brzy nastat. Přemýšlí nad tím jak a proč se stalo všecho to co se stalo. Jak ublížil nejen svým blízkým, ale hlavně sobě.

 

F) Kompozice díla:

Příběh je vzprávěn ve dvou dějových linyích. Jednak retrospektivně, to když Michal bilancuje nad svým životem. Za druhé a to v daléko menší míře v současnosti. A to když Michal pobyvá v nemocničním prostředí.

 

G) Členění díla:

Dílo není členěno do kapitol, ale volně přechází tak jak autor uznal za vhodné retrospektivy do reality.

 

H) Zpracování knihy v jiné podobě:

Kniha byla filmově zpracována v roce 1987 v podobě celovečerního filmu v režii Jiřího Věrčáka. V hlavní roli Michala Otavy hraje Zdeněk Hruška. Tento film jsem viděl před lety a je pravdou, že dobrá kniha a byť sebelepší film natočený podle knižní předlohy se nemohou srovnávat.

 

Cekové vyznění díla a jeho význam, co říká dnešnímu čtenáři

Knihu jsem přečetl takřka jedním dechem a dá se říct, že mě příběh doslova pohltil. Při četbě mě napadaly různé souvislosti, které se zmiňovanou tématikou maji hodně společného. Ať z doslechu nebo z osobních zkušeností tak jako já (nemyslím to, že bych já osobně užíval drogy) , má asi zážitek z kontaktu s tímto problémem dosti značná část společnosti.

Už v době svého vzniku, byla kniha průlomovou záležitostí. A to proto, že ne každý a dalo by se říct, že asi pouze jediný John se odhodlal a začal psát otevřeně o problému užívání psychotropních látek v naší společnosti. Tato problematika je aktuální i v dnešní době. Osobně si myslím, že i přez částečnou publicitu a zřejmě existující programy boje s těmito závislostmi, to i přesto není dostačující. Je jasné, a i děj příběhu o tom vypovídá, že základní hodnoty, principy a smysl života, musí být nastaven už v rodinném prostředí. Další otázkou je jak na mladého člověka působí stav a fungování společnosti, ve které žije. Vzhledem k tomu, že sám mám děti ve věku  kdy se mohou relativně snadno dostat do kontaktu s drogou, nenechává mě to klidným

 

Jazyková stránka knihy

A) Slovní zásoba dle mého názoru spisovná i nespisovná. Zahrnuje útvary z jazyka obecné češtiny, slangu, argotu ale i velmi vulgárně stylově zabarvená slova – PERNÍK = pervitin, ŽELEZA = policejní pouta.

B) Zvláštností textu, je asi to, že je kniha psaná v podstatě jako reportáž z prostředí prařžských toxikomanů.

Větná stavba – převážně věty jednoduché nebo delší souvětí.

 

Moudré myšlenky z knihy

,,Jaké máte zájmy?”

Ticho. A stupňující se trapnost toho mlčení.

,,Jaký je váš žebříček hodnot?”zopakoval naléhavě psycholog.

 

,,Tak, vážený pane, tentokrát jste z toho ještě vyvázl. Pro nás je léčení u konce. Pro vás na začátku. Nezdá se vám? To co jste si provedl s nohou, jsme napravili. Ale spoléhat, že vás z toho vždycky někdo dostane je hazard. Ono by to jednou nemuselo vyjít!” Přikývl hlavou, že rozumí.

 

Slova, kterým jsem nerozuměl

V knize se nevyskytly vpodstatě slova, kterým jsem nerozuměl.

 

Bibliografické údaje

Radek John

Memento

Vydal Československý spisovatel v Praze roku 1989

Vytiskla Stráž, tiskařské závody, n.p. Plzeň, závod Vimperk

Náklad 200 000 výtisků

Kčs 32,-

 

Zdroje informaci

Kniha: Memento, autor Radek John

internetový vyhledávač Seznam – údaje k stejnojmennému filmu Memento

 

Závěr

Velmi poutavé a zajímavé čtení, které je navíc poučné a podle mého názoru, má být kniha povinnou součástí každé domácí knihovny. Samozřemě né jenom jako dekorace, ale pečist ba si ji měli všichni členové  rodiny.

Další podobné materiály na webu: